Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej>>>

„Jascha Heifetz [sławny amerykański skrzypek] w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem.
Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:
– Wspaniale pan dzisiaj grał!
– Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku – odparł skromnie Heifetz.
– … ale ja miałem na myśli pański backhand – wyjaśnił speszony rozmówca”

Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie „nieporozumienia” komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów.
 


Opis szkolenia

Bez komunikacji nie ma zarządzania!
Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna.

•    Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?
•    Jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji zawodowych z innymi?
•    Czy krytyczna informacja zwrotna może „dodać skrzydeł”?
•    Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem?
•    Czy można świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, aby wzbudzać zaufanie i sympatię?
•    Jak parafraza wpływa na redukcję konfliktów i nieporozumień?
•    Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?
•    Jak stworzyć dobre relacje z rozmówcą?
•    Jak komunikacja pisemna wpływa na nasz wizerunek w oczach odbiorcy?
•    Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych?

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie:
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ


Korzyści dla uczestników

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
 • umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji
 • poznanie technik zadawania efektywnych pytań
 • nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną
 • nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji
 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych
 • odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi
 • zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • testy/ ankiety
 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

Program szkolenia

I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI
1. Czy można się nie komunikować?
2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji
3. Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne

II. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT
1. Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty
2. Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych
3. Rola wizerunku w życiu zawodowym
4. Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu

III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ
1. Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”
2. Mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca-odbiorca
3. Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować
4. Wykorzystanie języka wpływu i perswazji – czyli jak słowami wpływać na zachowania innych

IV. AKTYWNE SŁUCHANIE
1. Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem
2. Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji
3. Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe
4. Korzyści z zadawania pytań
5. Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
6. Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów
7. 4 rodzaje powodów, dla których rozmowy się nie udają
8. 4-stopniowy model rozmowy
9. 7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy
10.  Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań

V. EMOCJE
1. Rozumienie innych – postawa empatii
2. Świadomość emocjonalna – rozumienie własnych emocji i ich wpływu na budowanie relacji z innymi
3. 3 dziedziny doskonałości w pracy

 • iloraz inteligencji
 • wiedza fachowa
 • inteligencja emocjonalna

VI. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH
1. Czym jest asertywność
2. Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA
3. Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi
4. Autoanaliza własnego stanu „ego”

VII. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI
1. „Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy
2. Czego oczekujemy po informacji zwrotnej
3. Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych
4. Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe?
5. Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych

VIII. ODCZYTYWANIE MOWY CIAŁA ROZMÓWCY – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
1. Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych:
     a. mowa ciała,
     b. ton głosu
     c. postawa ciała i gesty,
     d. kontakt wzrokowy,
     e. uścisk dłoni,
     f. usta,
     g. przestrzeń osobistej komunikacji – inwazja na przestrzeń osobistą
2. Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie/ informacje/ intencje
3. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

IX. KOMUNIKACJA PISEMNA
1. Istota korespondencji służbowej
2. Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy
3. Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.
4. 3 złote zasady pisania korespondencji służbowej
5. Pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:

 • zanim napiszemy wiadomość
 • temat
 • wstęp
 • budowanie zdań
 • podstawowe zasady gramatyki
 • ton i styl wypowiedzi

6. Unikanie typowych błędów

X. PODSUMOWANIE SZKOLENIA
1. Indywidualny plan działania


Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Olejnik

Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju.

W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Dwie przerwy kawowe – w każdym dniu
 • Smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w centrum Warszawy, ale możemy zaproponować również inne hotele na nocleg.
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji


Na wszelkie Państwa pytania odpowie Nasz Doradca:

Anna Sendorek

Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Otwartych

Tel. 515 212 451

e-mail: asendorek@avenhansen.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy AVENHANSEN

Cena szkolenia: 1697 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały poszkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-11 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
00-002
Centrum 1

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe