Efektywne techniki sprzedaży – szkolenie dla zaawansowanych

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami sprzedaży i wywierania wpływu na klientów
 • Przedstawienie zaawansowanych technik rozmowy telefonicznej z klientem
 • Zapoznanie uczestników z procesami rozmowy handlowej
 • Zwiększenie efektywności w sprzedaży
 • Poznanie sztuki budowania lojalności klienta
 • Zwiększenie motywacji handlowców w pozyskiwaniu nowych klientów
 • Wzmocnienie wizerunku profesjonalnego handlowca
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji – obrona ceny i warunków umowy

Metoda

Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

 • Wykład
 • Prezentacja Power point
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
 • Odgrywania ról i scenki sprzedażowe
 • Studium przypadku
 • Testy auto diagnostyczne
 • Prezentacje audio i video

Wykładowca

Psycholog, pedagog, trener, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, obsługi klienta oraz technik sprzedaży. Prowadzi szkolenia od 14 lat,  przeszkolił ponad 10 000 osób. Tworzy, koordynuje i prowadzi projekty szkoleniowe skierowane dla administracji publicznej , instytucji rządowych i pozarządowych oraz sektora prywatnego.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla Bank PKO SA, Radio E-ska, BZWBK Warszawa, Polisa SA, Nordea Bank Polska SA, Ikea, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, urzędy miast, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Swoją wiedzę zdobywał na uczelniach polskich i zagranicznych. Obronił przewód doktorski w zakresie psychologii na Międzynarodowym Uniwersytecie Otwartym w Kijowie przy Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, Wyższą Szkołę Psychologii przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Akademię Humanistyczno Ekonomiczną w Łodzi, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Teraphy Centre, Studium Terapii Motywującej, Europejską Akademię Psychologii Integracyjnej, International Institute NLP@More.

Program szkolenia

Moduł 1.  Reguły wywierania wpływu społecznego wg  R. Cialdiniego  w sprzedaży

 

 • Psychologia społeczna a techniki sprzedaży
 • Reguła wzajemności
 • Reguła społecznego dowodu słuszności
 • Reguła autorytetu
 • Reguła niedostępności
 • Reguła lubienia
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji

 

Moduł 2. Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu

 • Język w wywierania=u wpływu na klientów
 • Jak mówić by uzyskać zgodę u klienta
  • Intonacja perswazyjna
  • Presupozycje językowe
  • Znaczenie słów i  metaprogramy
  • Zbiór zasad i siła oddziaływań LWWW
 • Co mówić aby zrealizować cele sprzedażowe firmy
 • Zmiana poglądu i świadomości klienta
 • Lodołamacze w telesprzedaży – triki i sposoby przełamywania oporu
 • Prowokacje i techniki perswazyjne
 • Budowanie stanów emocjonalnych u klientów i zarządzanie tymi stanami
 • Jak przeciwdziałać manipulacji i perswazji słownej ze strony klientów

Moduł 3. Profesjonalna korespondencja mailowa w procesie sprzedaży

 • Angażująca i skupiająca uwagę treść maila
 • Skuteczne tytuły maili
 • Zasady dołączania załączników
 • Podstawowe błędy w pisaniu maili – jak ich unikać
 • Zasady skutecznego mailingu
 • Zasada KISS
 • Zasada 7 C

Moduł 4. Profesjonalna rozmowa handlowa

 • Budowanie zaufania Klienta
 • Diagnoza potrzeb i zadawanie pytań
 • Prezentacja korzyści
 • Radzenie sobie z obiekcjami

Techniki radzenia sobie z obiekcjami klienta:

 • Kwestia finansów
 • Kwestia czasu
 • Kwestia decyzyjności
 • Kwestia dopasowania oferty
 • Obiekcje zasadne i obiekcje niezasadne
 • Zamknięcie rozmowy  – jak zamykać rozmowy handlowe z radością po obu stronach
 • Techniki zamknięcia sprzedaży:
  • technika poprzez przyzwolenie
  • technika sondująca
  • technika ograniczonego wyboru
  • technika zamknięcia poprzez zamówienie/fakturę
  • technika pewności

Moduł 5.  Budowanie lojalności klienta poprzez techniki obsługi posprzedażowej

 • Technika odzwierciedlenia potrzeb klienta
 • Technika zadawania pytań i rozpoznania potrzeb
 • Techniki prezentacji rozwiązań
 • Techniki rozbijania obiekcji i zastrzeżeń
 • Techniki zamykania wspólnych ustaleń co do przebiegu reklamacji
 • Techniki zarządzania emocjami klienta

Cena szkolenia

1100 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 6.03.2018 r.
1140 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 7.03.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 1100 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-03-20 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe