Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji publicznej

Zapraszamy na naszą stronę!

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych.
 2. Przygotowanie uczestników do sporządzenia w urzędzie programu zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. Dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. możliwych kierunków rozwoju poszczególnych obszarów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 4. Przygotowanie wraz z uczestnikami zarysu urzędowego programu zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie prowadzi:

Radosław Hancewicz

Prawnik, dziennikarz, PR-owiec, trener. Od początku 2007 r. przeprowadził blisko 3200 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.


Informacje dodatkowe:

UWAGA!

Cena promocyjna 740 PLN / 1 osobę

dla zgłoszeń nadesłanych do 7 dni przed datą szkolenia

(do 26 listopada 2014 włącznie)

oraz

 – 100 PLN za zgłoszenie 2 osób


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie aktywizującej uczestników. Miniwykłady są zazwyczaj wprowadzeniem do dyskusji z uczestnikami przeplatanych gdzieniegdzie ćwiczeniami warsztatowymi i wspólną pracą nad wnioskami czy wskazówkami do zastosowania przez uczestników w praktyce.


Program szkolenia:

 1. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie
  • Rola poszczególnych szczebli w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Kluczowe kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi
  • Zinstytucjonalizowane narzędzia wpierające zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Metodologia budowania programu zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Diagnoza dotychczas stosowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 4. Program ZZL a wizja, misja i wartości instytucji publicznej
 5. Wyznaczanie założeń, celów oraz priorytetów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 6. Pożądana struktura dokumentu
 7. Nabór a awansowanie wewnętrzne
 8. Określanie wymogów niezbędnych przy naborze
 9. Do czego służy rekrutacja?
 10. Badanie kompetencji podczas selekcji
 11. Etapy selekcji – ich odpowiednia organizacja i przeprowadzenie
 12. Zasady wprowadzania nowego pracownika do instytucji
 13. Najczęstsze błędy popełniane na etapie naboru i adaptacji nowego pracownika
 14. Od czego zacząć motywowanie pracowników, czyli wszystko o demotywacji.
 15. Rodzaje motywacji.
 16. Potrzeby pracowników a kształtowanie systemu motywacji
 17. Zasady prawidłowego motywowania materialnego
 18. Tworzenie systemów motywacyjnych dla pracowników, uwzględniając czynniki finansowe i pozafinansowe.
 19. Rola opisów i wartościowania stanowisk pracy w zakresie budowy systemu motywacyjnego
 20. Rola oceny pracowników w życiu instytucji publicznej
 21. Ocena pracownika jako proces
 22. Organizowanie procesu oceniania
 23. Najczęstsze błędy popełniane w procesie organizowania i przeprowadzania ocen w instytucji
 24. Czym jest rozwój zawodowy i po co sporządzamy plany rozwoju?
 25. Planowanie przyszłości podwładnych
 26. Rozwój to nie tylko płatne szkolenia
 27. Uczestnicy i ich role w programie rozwoju zawodowego
 28. Narzędzia możliwe do stosowania w indywidualnym programie rozwoju zawodowego
 29. System zarządzania wiedzą
 30. Nabór i wprowadzanie nowych pracowników
 31. Motywowanie
 32. Proces oceniania pracowników
 33. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – rozwój i szkolenia
 34. Rozwiązywanie stosunku pracy
 35. Metodologia badania poziomu realizacji celów określonych w programie zarządzania zasobami ludzkimi

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń dla Administracji Publicznej

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i proponuję rozwiązania spełniające Jego oczekiwania.

Tel: +48 533 305 541

E-mail: Napisz do mnie

Cena szkolenia: 972 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-03 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Towarowa 22

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe