Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – mieszany obieg dokumentów

Korzyści ze szkolenia:

• Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania EZD w jednostce

• Praktyczne wykorzystanie wiedzy

• Wiedza z zakresu prawa administracyjnego

• Pogłębienie posiadanej wiedzy

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

• Praktyczne poruszanie się po aktach prawnych dotyczących obiegu dokumentów w jednostce

• Umiejętność praktycznego zastosowania zapisów rozporządzenia

• Umiejętność dostosowania wewnętrznych aktów (zarządzeń) do obowiązujących przepisów

• Umiejętność analizy potrzeb jednostki w zakresie wyboru właściwego sposobu/rodzaju obiegu dokumentów

Program:

1. Podstawy prawne nowej instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz struktura nowego rozporządzenia.

3. Zarządzenia związane z wejściem w życie nowej instrukcji kancelaryjnej (przykłady, wzory).

4. Dwa systemy kancelaryjne: tradycyjny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), system mieszany.

5. Podstawy wprowadzenia mieszanego obiegu dokumentów.

6. Wymagania prawne związane z wprowadzeniem mieszanego obiegu dokumentów/

7. Wady i zalety wprowadzenia mieszanego obiegu dokumentów

8. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych, nowe zadania archiwisty.

9. Jednolity rzeczowy wykaz akt

• zasada jednolitości klasyfikowania wg kryterium rzeczowego;

• przekształcenie lub dodawanie nowych klas uwzględniających specyfikę jednostki (przykład zarządzenia);

– postępowanie z dokumentacją spraw niezakończonych, wytworzoną przed wejściem w życie rozporządzenia;

– prawidłowe nadawanie znaku sprawie, różnice

– w porównaniu do dotychczas obowiązujących zasad;

– wydzielanie spraw w osobne zbiory (podzbiory).

10. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i EZD.

– przyjmowanie i przekazywanie korespondencji do właściwych komórek,

– wewnętrzny obieg korespondencji;

– sposoby postępowania z przesyłkami na nośniku papierowym, pocztą elektroniczną, na ESP, etc.;

– system kancelaryjny, rejestracja i znakowanie, tworzenie teczek aktowych (przykłady);

– współpraca przy załatwianiu sprawy kilku komórek, obowiązki komórki merytorycznej oraz współpracujących;

– załatwianie spraw, wysyłanie i doręczanie pism.

11. Składy chronologiczne oraz składy elektronicznych nośników danych.

12. Nowa instrukcja archiwalna – zasady organizacji i działania archiwów zakładowych;

13. Przekazanie spraw do archiwum zakładowego (uporządkowania akt, spisy zdawczo-odbiorcze);

14. Wypożyczenie i wycofanie akt z archiwum zakładowego;

15. Rodzaje kategorii archiwalnych dokumentacji (kategoria A, B, BC, BE);

16. Warsztaty praktycznego korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt (dokonywanie zmian oraz rozbudowa klasyfikacji, nadawanie znaku sprawie w oparciu o nową instrukcję kancelaryjną.

Cena szkolenia: 590,00 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Parking
  • Certyfikat udziału
Data: 2017-01-09 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe