Elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie dla pracowników administracji publicznej

Inne terminy:

17.10.2019r. Poznań
22.10.2019r. Toruń

06.11.2019r. Łódź

21.11.2019r. Lublin

28.11.2019r. Warszawa

Cel szkolenia

 

A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania

B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień

1. Etap składania ofert lub wniosków

 

a. Składania ofert/wniosków

 

b. Składanie JEDZ

 

c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia

 

d. Forma elektroniczna dokumentu

 

e. Postać elektroniczna dokumentu

 

f. Podpis elektroniczny

 

g. Elektroniczne środki komunikacji

 

h. Szyfrowanie dokumentów

 

i. Pełnomocnictwa

 

 

2. Elektronizacja czynności w trakcie postępowania

 

a. Wezwania do uzupełnienia dokumentów

 

b. Wezwania do wyjaśnień

 

c. Zapytania i odpowiedzi

 

d. Poprawianie omyłek

 

e. Wadium

 

f. Wykluczanie wykonawców

 

g. Odrzucanie ofert

 

h. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

 

i. Unieważnianie postępować

 

3. Elektronizacja a procedura odwrócona

 

 

C. Elektronizacja a umowy w zamówieniach publicznych

 

       1. Zawarcia umowy w formie elektronicznej

 

       1. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe

 

       1. Kary umowne w umowach

 

       1. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe

 

       1. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem

 

 

D. Rozliczenia z wykonawcami a elektronizacja zamówień publicznych

 

       1. Zastosowanie e-faktury

 

       1. Ustrukturyzowane e-faktury

 

 

E. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście elektronizacji

 

        1. Osoby odpowiedzialne

 

        1. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny

 

 

Prowadzący

 

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

 

Cena

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 449 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-10 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe