Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

Krótko o szkoleniu:

Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie:

• poprawnej klasyfikacji odpadów zgodnie katalogiem odpadów i w myśl obowiązujących zasad prawnych;

• prowadzenia wymaganych prawem ewidencji;

• sporządzania corocznych sprawozdań o odpadach;

• regulacji prawnych w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów wynikających z obowiązujący aktów normatywnych;

• właściwej interpretacji przepisów prawnych w przedmiocie szkolenia.

Program:

1. Obowiązujące akty normatywne

a. Ustawa o odpadach z 2001 r.;

b. Ustawa o odpadach z 2012 r.;

c. Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów;

d. Inne akty normatywne regulujące przedmiotowe kwestie.

2. Definicja odpadu

a. Obowiązująca definicja legalna (omówienie, przesłanki, orzecznictwo);

b. Pojęcie odpadu w rozumieniu prawnym a pojęcie odpadu w rozumieniu potocznym.

3. Klasyfikowanie odpadów

a. Grupy i kody odpadów (omówienie);

b. Sposoby właściwego klasyfikowania odpadów

c. Najczęściej popełniane błędy

d. Case study (omówienie przykładów prawidłowego i błędnego klasyfikowania odpadów)

e. 3 -5 zadań do rozwiązania a następnie wspólne omówienie.

4. Ewidencjonowanie odpadów

a. Podstawa prawna

b. Obowiązki, wykluczenia i wyłączenia

c. Formy ewidencjonowania odpadów

d. Sposób doboru formularzy

e. Sposoby prowadzenia ewidencji

f. Omówienie przykładów prawidłowego i błędnego prowadzenia ewidencji odpadów (dokumentacja fotograficzna nieprawidłowo prowadzonej ewidencji)

g. Case study (3 – 5 zadań do rozwiązania, a następnie wspólne omówienie)

5. Sprawozdawczość

a. Podstawa prawna

b. Podstawowe formy ewidencjonowania odpadów

c. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach – główne założenia

d. Omówienie formularza

e. Sposoby wypełniania i termin realizacji obowiązku

f. Case study (omówienie przykładów prawidłowego i błędnego sporządzania zbiorczych zestawień)

g. 2 zadania do rozwiązania, a następnie omówienie prawidłowego rozwiązania)

6. Omówienie orzecznictwa i stanowiska doktryny.

7. Podsumowanie.

8. Pytania i odpowiedzi.

Przykładowe ćwiczenie polegać będzie na omówieniu realnego przykładu oraz wyświetleniu filmu lub dokumentacji fotograficznej, obrazującej odpady o różnym charakterze. Zadanie polegać będzie na dokonaniu prawidłowej klasyfikacji odpadów, wyborze właściwej formy ewidencji, wypełnieniu dokumentacji i sporządzeniu prostej formy zbiorczego zestawienia.

Cena szkolenia: 590 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-11-02 Adres:

Dolnoslaskie
Wrocław

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe