I KONGRES Inspektorów Ochrony Danych

I KONGRES Inspektorów Ochrony Danych

Wiedza u źródeł

WERYFIKACJA WDROŻENIA RODO 

Kongres poświęcony weryfikacji wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

4 – 5 grudnia 2018 r., Hotel Sielanka nad Pilicą ****

Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Mija pół roku od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z RODO. Jest jednak wiele znaków zapytania i niepewności czy przyjęte rozwiązania są poprawne i kompletne oraz czy skutecznie będą dostosowywały do RODO.

W wielu kwestiach brak jest jednoznacznych wskazówek, a przedstawiane wcześniej wytyczne czy zalecenia, w tym Grupy Roboczej Artykułu 29 nie były do końca precyzyjne. Dlatego tak ważna jest właściwa weryfikacja czy podjęte działania są kompletne i adekwatne w odniesieniu do realizacji procesów przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające.

Również Inspektorzy ochrony danych mający pierwsze doświadczenia realizacji nowych zadań związanych m.in. z oceną skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym szacowaniem ryzyka praw i wolności osób czy zgłaszaniem informacji na temat naruszenia ochrony danych, powinni zweryfikować poprawność realizowanych działań i przygotować się do wykonania audytów zgodności z RODO.

Podczas Kongresu krok po kroku omówimy główne problemy związane ze stosowaniem RODO oraz realizacją funkcji inspektora ochrony danych oraz właściwe przygotowane do realizacji audytu zgodności z RODO. Omówimy również wdrażanie koniecznych zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie monitoringu pracowników. Nie zabraknie też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz Inspektorami z różnych organizacji. Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy, którzy uczestniczyli czynnie w projektach wdrażania RODO w wielu podmiotach różnych branży, jak również w podmiotach publicznych.

Kongres IOD to kontynuacja Kongresu ABI – najważniejszego dorocznego spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowanego od 1999 – 2018 r. (22 Kongresy), na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.Zapraszam do udziału w Kongresie!

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI

 

Cena szkolenia: od 2195,12 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Zakwaterowanie
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Parking
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-12-04 Adres:

Mazowieckie
Warka
Hotel Sielanka nad Pilicą

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe