II stopień nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. Ustalanie kryteriów oceny ofert

WYBÓR TOWARU WYSOKIEJ JAKOŚCI JAKO CEL POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 

 1. Definicja postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Co to jest „jakość”
 3. „Jakość” w prawie zamówień publicznych oraz przepisach o finansach publicznych
   

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA TOWAR WYSOKIEJ JAKOŚCI
 

 1. Prawidłowa organizacja systemu zamówień publicznych na szczeblu Zamawiającego – obowiązki pracowników i efektywna współpraca. Model HPI
 2. Przedmiot zamówienia jako zwierciadło potrzeb Zamawiającego
 • Określenie celu zakupu
 • Potrzeby obiektywne i subiektywne
 • Przenoszenie potrzeb zamawiającego na język ustawy Pzp
 • Wsparcie na etapie opisu przedmiotu zamówienia – dialog techniczny, biegły, tryby negocjacyjne
 • Umowne warunki wykonania przedmiotu zamówienia – zobowiązania i sankcje
 • Analiza dotychczasowych problemów związanych z danym zamówieniem – schemat rozwiązywania problemów w zp
 1. Kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu zamówienia
 • Cykl życia produktu
 • Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
 • Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów
 1. Wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością
 • Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących rzetelności i efektywności wykonawcy
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków uniemożliwiający omijanie warunków przez wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b ustawy pzp) lub wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 1. Eliminowanie przypadków ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 • Wskazówki dotyczące wystąpienia rażąco niskiej ceny
 • Rażąco niska cena jako
  • Czyn nieuczciwej konkurencji
  • Wyraz braku doświadczenia wykonawcy
  • Wyraz dostrzeżonych błędów w SIWZ

WARUNKI UZYSKANIA PRZEDMIOTU WYSOKIEJ JAKOŚCI
 

 1. Prawidłowy nadzór nad realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego
 2. Zgubne skutki przyzwolenia na nierzetelność
 3. Elastyczność umożliwiająca wprowadzanie korzystnych zmian do treści umowy
Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-11 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe