Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:

 

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>>

 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 

Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

 

 

Szkolenie polecamy dla:

 

Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.

 

 

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 

  • Wykład

 

  • Prezentacja multimedialna

 

  • Ćwiczenia warsztatowe

 

 

Program szkolenia:

 

MODUŁ I. INSTRUKCJA KANCELARYJNA – zasady ogólne

 

 

MODUŁ II. PRAWIDŁOWY OBIEG PISMA W PODMIOCIE- zarówno w podmiocie tradycyjnym jak i elektronicznym

 

 

MODUŁ III. PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

 

  1. Kancelaria

 

  1. Punkt Obsługi Klienta

 

  1. Sekretariat

 

  1. Prowadzący Sprawy- pracownik merytoryczny

 

  1. Kierownik

 

  1. Dyrektor

 

 

MODUŁ IV. ZADANIA PUNKTÓW ZATRZYMANIA PISMA

 

  1. Rejestracja przesyłki wpływającej papierowej i elektronicznej-dziennik korespondencji wpływającej/ RPW- (Rejestr Przesyłek Wpływających)

 

  1. Skanowanie lub nie

 

  1. Rozdział przesyłek wpływających

 

  1. Dekretacja przesyłek

 

  1. Dobór JRWA(Jednolitego Rzeczowego Wykaz Akt)

 

  1. Zakładanie spraw

 

  1. Pisanie projektów pism

 

  1. Prowadzenia spisów spraw

 

  1. Nadawania znaków spraw na piśmie

 

  1. Zakładania teczek dla spraw papierowych

 

  1. Zakładanie spraw elektronicznych  EZD

 

  1. Zakładanie podteczek dla spraw papierowych i spraw elektronicznych

 

  1. Archiwizacja akt spraw zakończonych zarówno papierowych i elektronicznych

 

 

MODUŁ V. J R W A – konstrukcja i  jego rozbudowa

 

 

MODUŁ VI. WSPÓŁDZIAŁANIE między komórkami własnego podmiot, a znaki spraw

 

 

MODUŁ VII. KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W PODMIOCIE jego rola i zadania

 

 

MODUŁ VIII. PORZĄDKOWANIE WEWNĘTRZNE TECZEK AKTOWYCH O RÓŻNYCH KATEGORIACH ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT W TYM AKT OSOBOWYCH po zmianie przepisów obowiązujących od 1.01.2019 r., do archiwum zakładowego/składnicy akt/, przez pracowników merytorycznych

 

  1. Paginacja czy foliacja?

 

  1. Opisy teczek, podteczek i pudeł archiwalnych

 

  1. Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych dokumentacji tradycyjnej z papierowych teczek aktowych przez pracowników merytorycznych prowadzących sprawy

 

  1. Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych dokumentacji tradycyjnej- papierowej ze składu chronologicznego i dokumentacji elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych przez pracowników kancelarii

 

 

MODUŁ IX. WARSZTATY – OKOŁO 30 ZADAŃ Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

 

 

 

Szkolenie prowadzi:

Małgorzata Bieda

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Certyfikaty ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Cena szkolenia: 590 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-04-06 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Wspólna 56
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe