Inteligencja emocjonalna w praktyce

Krótko o szkoleniu:

Jak to się dzieje, że bardzo inteligentni / w klasycznym rozumieniu pojęcia/ uczniowie stają się w dorosłym życiu zaledwie przeciętnymi pracownikami, a ludzie o bardzo wysokim poziomie inteligencji często ledwo radzą sobie w życiu? Najnowsze badania naukowe pokazują, że sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, ale przede wszystkim od umiejętności kierowania emocjami. Twórca pojęcia inteligencji emocjonalnej wyróżnił 8 rodzajów inteligencji. Zasadne jest więc raczej pytanie nie czy jesteś inteligentny, ale jaki jest twój rodzaj inteligencji.

Na to pytanie będziesz mógł sobie odpowiedź po szkoleniu. Dowiesz się też jak doskonalić swoją inteligencję emocjonalną i umiejętności, które składają się na jej współczynnik.

Korzyści ze szkolenia:

• Skuteczniejsze kierowanie własnymi emocjami,
• Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu emocjami,
• Doskonalenie umiejętności empatycznego rozumienia drugiej osoby,
• Nauczenie się radzenia sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami w relacjach.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

• Nauczenie się rozpoznawania i nazywania emocji swoich i partnerów relacji,
• Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu emocjami,
• Nauczenie się wpływania na swój stan emocjonalny oraz stany emocjonalne partnera relacji,
• Nauczenie się asertywnego wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych,
• Nauczenie się radzenia sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami w relacjach.

Program:

1. Co warto wiedzieć o naturze inteligencji emocjonalnej
a. Po co nam emocje
b. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji własnych i cudzych.
c. Jak rozwijać swój iloraz inteligencji emocjonalnej.
d. Autodiagnoza – mój iloraz inteligencji emocjonalnej.

2. Umiejętność korzystania z emocji
a. Świadomość i rozumienie własnych emocji.
b. Co to znaczy kontrolować swoje emocje.
c. Rozumienie i wpływanie na emocje innych ludzi.
d. Wyrażanie i przyjmowanie emocjonalnych komunikatów.
e. Kierowanie swoim zachowaniem w sytuacji przeżywania silnych emocji.
f. Przekonania dotyczące natury emocji.

3. Wpływ inteligencji emocjonalnej na emocje innych ludzi
a. Wyrażanie pozytywnych emocji jako sposób na motywowanie do osiągnięć i działania
b. Jak rozmawiać z partnerem o jego emocjach.
c. Empatyczne wyrażanie zrozumienia.
d. Jak reagować na trudne emocje partnera.

4. Planowanie własnego rozwoju emocjonalnego.

Uczestnicy:

Szkolenie dedykowane dla osób chcących rozwijać inteligencję emocjonalną.

Cena szkolenia: 690,00 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2017-08-16 Adres:

Dolnoslaskie
Legnica
Chojnowska 96C
59-220

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe