Istotne zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – zasady pracy w sekretariatach sądów powszechnych oraz archiwizacja akt

Inne terminy szkoleń:

21.10.2019 r.  Szczecin

04.11.2019 r. Białystok

18.11.2019 r. Poznań

Cel szkolenia i program

I. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych: 

1) zmiana katalogu spraw pilnych;

 

2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw; 

 

3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego powierzania upoważnionym pracownikom, zarządzanie stanowiskami urzędniczymi w sądach powszechnych;

 

2) wprowadzenie formy elektronicznej w korespondencji sądowej – przesyłanie scanów tradycyjnych dokumentów jako forma priorytetowa komunikacji;

 

3) postępowanie z dowodami rzeczowymi – odformalizowanie zasad;

 

4) możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu;

 

5) System Losowego Przydziału Spraw – reguła rozpoczęcia przydziału spraw  

 

w sytuacji powrotu sędziego z nieobecności i niedostatecznej wielkości referatu przed zakończeniem nieobecności.

 

 II. Czynności pracowników sekretariatów sądowych w świetle Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:

 

1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji – tryb postępowania 

 

z  korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail;

 

2) akta – zakładanie i prowadzenie akt sądowych, techniki scalania dokumentacji tworzącej akta sprawy sądowej, przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie i kwalifikacja akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego;

 

3) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, wprowadzenie do katalogu wykazu skarg nadzwyczajnych, sposób prowadzenia biurowości sądowej w systemach informatycznych;

 

4) biurowość w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zakreślanie spraw w repertorium „GUp”;

 

5) biurowość  i organizacja pracy w wydziałach ksiąg wieczystych – katalog urządzeń ewidencyjnych oraz zasady ich prowadzenia w systemie informatycznym;

 

6) biurowość w sprawach rodzinnych – postępowanie w sprawach „Opm”, „Op”, „Alk”, zakreślanie spraw w wykazie „Nw”;

 

7) biurowość w sprawach karnych i o wykroczenia – zasady rejestracji wniosków w przedmiocie wydania wyroku łącznego, w przypadku gdy toczy się sprawa w stosunku do skazanego o wydanie wyroku łącznego;

 

8) biurowość w sekretariatach opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  – urządzenia ewidencyjne, czynności kierownika sekretariatu.

 

 III. Podsumowanie

 

- Dyskusja

 

- Pytania

 

Zaświadczenia

 

Prowadzący

Pracownik Sądu Okręgowego w Częstochowie na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości.

W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego w Częstochowie na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 449 zł + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-21 Adres:

Zachodniopomorskie
Szczecin

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe