Kodeks Pracy po nowelizacji w 2016 roku

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników z obszaru prawa pracy.

 


Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat zmian w Prawie pracy na rok 2016. Zdobyta wiedza umożliwi stosowanie w praktyce nowych rozwiązań prawnych.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, pracowników działów kadrowo-płacowych, pracowników działów księgowych, oraz wszystkich tych którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z poruszanych na szkoleniu tematów.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

     • Prezentacja
     • Wykład
     • Zajęcia warsztatoweProgram szkolenia:

I.
1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę /2016

     • jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach
     • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
     • na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
     • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
     • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony
     • do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń
     • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
     • skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
     • obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy
     • sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy
     • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
     • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

2. Przepisy przejściowe

     • jak stosować nowe przepisy do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów?
     • jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
     • w jakim terminie należy powiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące?
     • jak liczyć okres zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?

3. Pozostałe zagadnienia

     • czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?
     • w jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?

 


4. Zmiany od 01 września 2016 r.:

     • likwidacja syndromu „pierwszej dniówki”
     • obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem prac
     • sankcję dla pracodawcy za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę

 
5. Zmiany od 01 stycznia 2017 r.:

Zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę (wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł dla umów cywilnoprawnych)

     • zasady ustalania minimalnej stawki
     • nowy obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin
     • zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę (80 %) ze względu na staż pracy

 

     • doprecyzowanie sposobu obliczania minimalnego wynagrodzenia

II.

1. Urlopy rodzicielskie

     • zmiany dotyczące „jednorazowych wniosków” o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
     • zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
     • podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem
     • uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim
     • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego i możliwość wykorzystania pozostałej części przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą
     • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po złożeniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
     • terminy na złożenie wniosków
     • możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu
     • podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka
     • zmiany w urlopach rodzicielskich
     • podział urlopu rodzicielskiego na część a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez obojga rodziców
     • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy
     • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części
     • zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
     • minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
     • zmiany w terminach na złożenie wniosku
     • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy
     • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
     • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy

 

2. Zmiany w urlopach ojcowskich

     • możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części
     • wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego
     • termin złożenia wniosku o urlop ojcowski

3. Zmiany w urlopach wychowawczych

     • zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego
     • zmiany dotyczące okresu składania wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego
     • podział urlopu wychowawczego na części
     • zmiany w przypadku złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy
     • zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego
     • zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego

 

4. Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

     • wymiar godzinowy zwolnienia od pracy
     • podział zwolnienia na części

5. Wysokość przysługującego zasiłku

     • wysokość zasiłku macierzyńskiego przy jednorazowym wniosku
     • wysokość zasiłku macierzyńskiego w pozostałych przypadkach

 

Szkolenie prowadzi:

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Cena szkolenia: 590 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-02-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe