Komunikacja biznesowa po angielsku

Szkolenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

Komunikacja biznesowa po angielsku>>>

Rozumieć i być rozumianym to podstawowe zasady kontaktów biznesowych. W przypadku kontaktu z partnerami biznesowymi, czy też współpracownikami operującymi językiem obcym, umiejętność ich zrozumienia oraz odpowiedniego doboru słów i zwrotów jest jeszcze bardziej kluczowa.

Warsztat „Komunikacja biznesowa po angielsku” oferuje uczestnikom wiedzę i możliwość praktycznego zastosowania zasad konstruowania komunikacji biznesowej po angielsku – zarówno pisemnej, jak i ustnej. Jednocześnie praktyczne ćwiczenia pozwalają przećwiczyć poznane zasady, zwroty i słownictwo w kontekście korespondencji i rozmów imitujących prawdziwe środowisko biznesowe.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie zasad tworzenia korespondencji biznesowej w języku angielskim.
 • Redagowanie pism biznesowych (listy formalne, e-maile, notatki, listy ofertowe, odpowiedzi na zapytania ofertowe, faxy, listy grzecznościowe, pisma handlowe).
 • Zapoznanie się z typowymi zwrotami i skrótami wykorzystywanymi w korespondencji biznesowej.
 • Rozumienie i sprawne tworzenie pism biznesowych w języku angielskim.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych.
 • Poszerzenie słownictwa z zakresu biznesowego języka angielskiego.
 • Przełamanie barier w posługiwaniu się językiem angielskim w kontaktach zawodowych.
 • Zapoznanie się z językiem spotkań biznesowych (charakterystyczne słownictwo, zwroty grzecznościowe).
 • Nabycie umiejętności prezentowania treści w języku angielskim.
 • Nabycie umiejętności wyrażania opinii, formułowania argumentów, wniosków.
 • Poznanie zasad prowadzenia profesjonalnej rozmowy telefonicznej w języku angielskim.
 • Zapoznanie się z typowym słownictwem oraz zwrotami stosowanymi w kontakcie telefonicznym z klientem obcojęzycznym.

Szkolenia polecamy dla

 • Osób pragnących rozwinąć umiejętności prowadzenia komunikacji biznesowej w języku angielskim – pisemnej i ustnej.
 • Pracowników działów: obsługi klienta, handlowego, sekretariatu i innych mających okazję korzystać z języka angielskiego w pracy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • Warsztat jest prowadzony w języku angielskim.
 • Prezentacja zasad wraz z przykładami użycia.
 • Dyskusje angażujące uczestników.
 • Ćwiczenia w używaniu poznanych zasad.
 • Gry aktywizujące.
 • Symulacje konwersacyjne.

Program szkolenia

Dzień I – Angielski biznesowy język pisany

 1. Zasady angielskiego biznesowego języka pisanego
  Na tym etapie uczestnicy poznają zasady konstruowania biznesowych tekstów angielskich tak, by były one: poprawne, rzeczowe oraz skuteczne w komunikacji. Zagadnienia obejmować będą min.: specyficzne słownictwo i zwroty używane w angielskim biznesowym języku pisanym, zasady stosowania pewnych reguł gramatycznych charakterystycznych dla języka pisanego oraz reguł savoir vivre, tak bardzo ważnych w pisanej biznesowej korespondencji w języku angielskim. Wszystkie przedstawiane zasady będą bogato ilustrowane przykładami. Także uczestnicy będą proszeni, aby na bieżąco tworzyć przykłady zdań i tekstów ilustrujących omawiane zasady, które mają lub mogą mieć zastosowanie w ich bieżącej pracy.
 2. Zasady konstruowania korespondencji biznesowej w języku angielskim
  Uczestnicy poznają zasady tworzenia form pisanych w języku angielskim oraz będą mieli okazję na bieżąco tworzyć poszczególne teksty w celu przećwiczenia poznawanych zasad. W tej części zostaną przekazane zasady tworzenia takich tekstów biznesowych jak: formalne listy biznesowe, listy ofertowe, ogłoszenia, memo, e-maile i inne.
 3. Ćwiczenia i analiza dotyczące poprawnego konstruowania tekstów w angielskim biznesowym języku pisanym
  Usystematyzowana część praktyczna mająca na celu przećwiczenie komplementarnej wiedzy na temat korespondencji biznesowej w języku angielskim. Uczestnicy – na podstawie otrzymanych informacji – będą mieli samodzielnie dobrać i skonstruować korespondencję biznesową w języku angielskim odnoszącą się do przedstawionych im kwestii.

Dzień II – Angielski biznesowy język mówiony

 1. Zasady angielskiego biznesowego języka mówionego
  Uczestnicy poznają zasady stosowane przy używaniu angielskiego języka mówionego w rozmowach biznesowych tak, aby ich komunikacja była: poprawna, zrozumiała i skuteczna. Poruszane zagadnienia będą min. obejmować: różnice między językiem pisanym a mówionym, dobór odpowiedniego słownictwa i konstrukcji gramatycznych, czy też używanie zwrotów idiomatycznych. Wszystkie zasady będą ilustrowane przykładami, jak również uczestnicy będą angażowani na bieżąco w przytaczanie i tworzenie przykładów dla poruszanych kwestii.
 2. Zasady komunikacji mówionej w języku angielskim w kontekście sytuacji biznesowych
  Na tym etapie uczestnicy poznają skuteczne metody komunikacji w języku angielskim podczas różnych sytuacji biznesowych, takich, jak: bezpośrednie spotkania i rozmowy z klientem, rozmowy telefoniczne, prezentacje, dyskusje i spotkania grupowe oraz negocjacje.
 3. Ćwiczenia i analiza angielskiego biznesowego języka mówionego w kontekście
  Cześć praktyczna pozwalająca zebrać poznaną wiedzę i przećwiczyć umiejętność jej wykorzystywania na podstawie scenek imitujących różnego rodzaje spotkań i kontaktów biznesowych. Uczestnicy będą w stanie przećwiczyć poznane elementy komunikacji w języku angielskim, jak również na bieżąco otrzymają informację zwrotną na temat przeprowadzonych rozmów.

W RAMACH SZKOLENIA GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe i smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach. Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg .
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak milo i efektywnie spędzić czas po szkoleniu

Wszelkich, szczegółowych informacji udzieli Państwu nasz Opiekun szkolenia:

Halina Firlit
Doradca ds. Organizacji Szkoleń Otwartych

0515 212 447

SZKOLENIA

Cena szkolenia: 2066 zł W cenie szkolenia:
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały poszkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa (szkolenie otwarte) lub każde inne miejsc

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe