Komunikacja i współpraca w projekcie

 Przekazanie uczestnikom na drodze praktycznych ćwiczeń wiedzy i umiejętności obejmujących:

  • zrozumienie, że komunikacja między ludźmi jest podstawą prawidłowych relacji, a dbałość o jakość komunikacji sprzyja budowaniu efektywnie pracujących zespołów,
  • świadome dążenie do budowania zespołu, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi uczestnikami; umiejętność analizy i kontroli wydarzeń; mechanizmy decydujące o tym czy powstanie zespół i jaki ten zespół będzie; znajomość ról grupowych i świadomość, że każdy członek zespołu jest potrzebny i przydatny,
  • doskonalenie zdolności rozpoznawania różnic osobowościowych i charakterologicznych oraz ćwiczenie właściwej współpracy,
  • rozpoznawanie sytuacji generujących konflikty; rozpoznawanie prawdziwych przyczyn konfliktów; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; poznanie zasad zapobiegania powstawaniu konfliktów.

.

Szkolenia mają formę warsztatów, podczas których uczestnicy poznają i ćwiczą zdobywane umiejętności. Podczas zajęć uczestnicy uczestniczą w mini wykładach, ale również analizują studium przypadku, omawiają i wspólnie rozwiązują problemy, odgrywają role. Ważnym elementem zajęć są gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników.


UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 1599 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-01-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe