konferencja: Prawne aspekty przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji wielopoziomowych w Polsce – czy istnieje potrzeba rewolucji w prawie?

17 grudnia 2014 r., Warszawa

Z prawem nieruchomości mamy do czynienia w sferze prywatnoprawnej i publicznoprawnej a iunctim obu tych sfer generuje mnóstwo problemów, z którymi muszą się zmierzyć nie tylko prawnicy, ale i architekci, urbaniści, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi. Nowe propozycje legislacyjne w tym zakresie z założenia mają znacznie ułatwić zagospodarowanie obszarów, które technicznie i funkcjonalnie są na to gotowe, ale ze względu na bariery prawne i „strukturę” praw własności są inwestycyjnie zamrożone i niedostępne dla podmiotów, które nie dysponują prawem własności do nieruchomości gruntowej (np. zabudowa wielopoziomowa, zabudowa nad torami, inwestycje podziemne, zabudowa nad drogami publicznymi).

Biorąc zatem pod uwagę istniejący stan prawny oraz postulowane zmiany przepisów zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której zaproszeni eksperci:

–     przedstawią i skonfrontują obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji wielopoziomowych w Polsce z propozycjami legislacyjnymi takimi jak prawo zabudowy i odrębna własność obiektów budowlanych,

–     zaprezentują przyjęte na świecie rozwiązania prawne, umożliwiające realizację inwestycji o wielopoziomowej strukturze własnościowej,

–     uzasadnią konieczność dostosowania planowania przestrzennego i wprowadzenia katastru 3D do zagospodarowania przestrzeni obiektami o wielopoziomowej strukturze własnościowej,

–     przedstawią zasady finasowania inwestycji wielopoziomowych,

–     podejmą dyskusję nad obecnym stanem prawnym, kierunkami zmian i potrzebą redefinicji pojęcia nieruchomości, prawa własności,

–     dokonają oceny projektów legislacyjnych.

Zapraszamy Państwa do udziału!

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na:

http://www.konferencja.lex.pl/inwestycjewielopoziomowe/

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
fax (022) 535 81 34
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
Data: 2014-12-17 Adres:

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe