Kontrola Wewnętrzna [teoria i praktyka]

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Zapoznanie Uczestników ze standardami stosowanymi w kontroli wewnętrznej oraz w audycie wewnętrznym

 • Przybliżenie narzędzi stosowanych w realizacji zadań kontrolnych

 • Wykazanie różnic pomiędzy kontrolą wewnętrzną, a audytem wewnętrznym

Odbiorcy:

 • Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej i audytu

 • Pracownicy służb finansowo-księgowych

 • Inne osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia

 

Program zajęć:

 

1. Standardy kontroli:

 • standardy ogólne
 • standardy warsztatowe
 • standardy sprawozdawcze
2. Definicja kontroli wewnętrznej.
3. Czym jest kontrola wewnętrzna i kto odpowiada za kontrolę wewnętrzną?
4. Formy organizacyjne systemu kontroli wewnętrznej.
5. Zadania i funkcje kontroli wewnętrznej.
6. Zadania komórki kontroli wewnętrznej.
7. Kompetencje kontrolera.
8. Planowanie kontroli, etap przedplanistyczny.
9. Treść planu kontroli.
10. Planowanie zadania kontrolnego.
11. Ocena i badanie systemów kontroli wewnętrznej.
12. Rodzaje kontroli:
 • kontrola prawidłowości
 • kontrola wykonania zadań
13. Dowody kontroli:
 • rodzaje dowodów
 • źródła dowodów
 • metody uzyskanie dowodów
 • wiarygodność dokumentacji dowodowej
14. Wykorzystanie pracy ekspertów.
15. Dokumentacja kontroli:
 • materiały robocze,
 • dokumentacja archiwalna,
 • przykładowa dokumentacja kontroli.
16. Sporządzanie protokołów/sprawozdań z kontroli.
 • ujęcie faktów kontrolnych,
 • pozostała treść dokumentu.
17. Ryzyko kontroli.
18. Monitorowanie wpływu przeprowadzonych kontroli.
19. Przykłady kontroli wewnętrznych w firmie.
 

METODY:

Autorski wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć, sesja odpowiedzi na pytania.

PROWADZĄCY:

Certyfikowany audytor wewnętrzny, wieloletni praktyk z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie, doskonale znający zagadnienia kontroli wewnętrznej w dużym przedsiębiorstwie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli finansowej, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA.

Cena szkolenia: 395 zł [netto] zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-02-26 Adres:

Slaskie
Katowice
al. Rozdzieńskiego 16

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe