Kurs „Specjalista ds. zamówień publicznych”

Kurs „Specjalista ds. zamówień publicznych„, 80h, Poznań.

Cel kursu:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zamówień publicznych.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych.

Dla kogo:

Kurs kierowany jest do pracowników zajmujących się kwestią zamówień publicznych. W kursie mogą wziąć udział zarówno osoby początkujące w tej tematyce, jak i osoby z doświadczeniem chcące ugruntować i zaktualizować wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa w kursie zapraszamy także osoby, których zainteresowania są bliskie tematyce zamówień publicznych, które planują przekwalifikować się w tym kierunku.

Zakres tematyczny:

1. Zamówienia publiczne – co to jest i skąd się wzięło? (1h)

2. Zasady obowiązujące w systemie zamówień publicznych (2h)
– zasada powszechności stosowanie
– zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania
– zasada pisemności postępowania
– zasada jawności postępowania

3. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy (3h)
– wyłączenia podmiotowe
– wyłączenia przedmiotowe
– wyłączenia częściowe
– zamówienia poniżej 14.000 euro – rozwiązania własne zamawiającego

4. Progi kwotowe w systemie zamówień publicznych (1h)

5. Tryby udzielania zamówień publicznych (4h)
– tryby podstawowe
– tryby pozostałe – przesłanki ich stosowania

6. Komisja przetargowa (3h)
– co to jest i kiedy musi być powołana
– zasady jej funkcjonowania (regulamin komisji)
– wyłączenia z pracy komisji

7. Opis przedmiotu zamówienia (1,5h)
– dostawy
– usługi
– roboty budowlane
– zamówienia mieszane (jak je opisać i jak kwalifikować)

8. Wartość szacunkowa zamówienia (1,5h)
– dostawy
– usługi
– roboty budowlane
– zamówienia uzupełniające

9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (14h)
– wszystkie jej niezbędne elementy jako dokumentu podstawowego w postępowaniu
– opracowanie specyfiki – warsztaty
– zakres specyfikacji w zależności od trybów postępowania

10. Ogłoszenia o zamówieniu (3h)
– publikacja ogłoszeń w zależności od trybu i kwot progowych
– zawartość ogłoszeń w zależności od trybu
– opracowanie ogłoszenia – warsztaty

11. Prowadzenie postępowania – okres od ogłoszenia do otwarcia ofert (2h)

12. Otwarcie ofert – czynności komisji przetargowej (2h)

13. Wybór najkorzystniejszej oferty (2h)

14. Unieważnienie postępowania (1h)

15. Dokumentowanie postępowania (5h)
– zakres wymaganej dokumentacji
– co i kiedy jest jawne
– archiwizacja postępowania

16. Dokumentacja postępowania – warsztaty (6h)

17. Dynamiczny system zakupów (1h)

18. Konkurs (2h)

19. Koncesja na roboty budowlane (1h)

20. Zamówienia sektorowe (2h)

21. Umowy w zamówieniach publicznych (3h)
– rodzaje umów
– forma umowy, niezbędne jej elementy
– zabezpieczenie należytego wykonania umowy

22. Środki ochrony prawnej (3h)
– protest,
– odwołanie
– skarga do sądu

23. Urząd Zamówień Publicznych (3h)
– Prezes Urzędu
– Rada Zamówień Publicznych
– Krajowa Izba Odwoławcza

24. Kontrola udzielania zamówień publicznych (1h)

25. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy (2h)
– odpowiedzialność zamawiającego
– odpowiedzialność członków komisji przetargowej

25. Warsztaty – przeprowadzenie przykładowego postępowania (10h)

W ramach kursu:

Materiały szkoleniowe
Certyfikat

Cena:

1299zł (szkolenie zwolnione z VAT).
Możliwość płatności w dwóch ratach: 700zł przed rozpoczęciem kursu, 599zł w trakcie kursu.

Terminarz i miejsce szkolenia:

  • 16-17 maja 2015r.
  • 30-31 maja 2015r.
  • 13-14 czerwca 2015r.
  • 27-28 czerwca 2015r.
  • 04-05 lipca 2015r.

Kurs „Specjalista ds. zamówień publicznych” trwa łącznie 10 dni szkoleniowych.

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Szczegółowe informacje: http://www.tarionus.pl/szkolenia/specjalista-ds-zamowien-publicznych

Cena szkolenia: 1299 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-05-16 Adres:

Wielkopolskie
Poznań
Ratajczaka 26/6
61-815

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe