Legalizacja pracy cudzoziemców – Urzędy Pracy 2019r.

Inne terminy:

30.10.2019 r.  Wrocław

08.11.2019 r. Kraków

Cel szkolenia i program

1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

- Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę 

 

- Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia 

 

- Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

 

- Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy

 

- Przykłady praktyczne 

 

2. Praca sezonowa

 

- Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

 

- Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych

 

- Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)

 

- Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?

 

- Przepisy proceduralne 

 

- Przykłady praktyczne 

 

3. Omówienie formularzy urzędowych

 

- Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 

- Zezwolenie typu S

 

- Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

 

4. Projekt ustawy o rynku pracy. Czy zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 

- Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych) 

 

- Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski

 

-  Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej

 

-  Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy

 

-  Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

- Nowy układ przepisów

 

5. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski 

 

- Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?

 

- Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi

 

- Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców

 

- Zaskarżanie orzeczeń karnych 

 

6. Przewlekłość postępowań legalizacyjnych

 

- Jakie narzędzia ma urząd w sytuacji korzystania ze środków prawnych przez pracodawcę

 

- Dokumenty i procedury

 

7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 

- Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?

 

- Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu

 

- “Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach

 

- Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?

 

- Kłopotliwy “stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach

 

- Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

 

8 . Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

 

- Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?

 

- Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

 

9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

 

10. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

 

- Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób

 

- Posiadacze Karty Polaka

 

- Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 

- Studenci studiujący w Polsce

 

11. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia

 

- Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

 

Prowadzący

 

Specjalista z zakresu prawnych i podatkowych aspektów zatrudniania w Polsce i na Ukrainie. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach byłego ZSRR. Specjalizuje się w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców

 

 

Cena

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto).

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 399 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-04 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe