MARKETING I PUBLIC RELATIONS JEDNOSTEK ADMINISTRCJI PUBLICZNEJ

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 

MARKETING I PUBLIC RELATIONS
JEDNOSTEK ADMINISTRCJI PUBLICZNEJ

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą Public Relations w kształtowaniu wizerunku jednostki administracji publicznej, jego strategiami i programami. 

METODA

Interaktywny wykład w oparciu o prezentację multimedialną, warsztaty, ćwiczenia, dyskuje.

WYKŁADOWCA

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marie Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Od 1997 do 2006 roku związana z mediami. Zajmowała stanowisko zastępcy red. naczelnego w Pierwszym Magazynie Marketingu i Sprzedaży „Brief”, była redaktorem prowadzącym miesięcznika branżowego MediaQuest, poświęconego rynkowi mediów, marketingu i PR. Wybrane artykuły prasowe publikowane były m.in. w:

 • „BusinessWeek”,
 • „Gazeta Finansowa”,
 • „Prawo i Gospodarka”,
 • „Prawo i Praktyka w Reklamie”,
 • "Wprost”,

Współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie warsztatów z PR, social media oraz szeroko pojętego copywritingu. W ramach współpracy z firmami szkoleniowymi prowadziła szkolenia otwarte, jak i zamknięte dla takich firm i instytucji jak m.in.: Narodowy Bank Polski, Polsko-Francuska Izba Handlowa, Biblioteka Publiczna Warszawa Włochy, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Dowództwo Garnizonu Warszawa.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Marketing a administracja publiczna – czy to dwa obce sobie pojęcia?

2.Różnice i podobieństwa pomiędzy aktywnością marketingową prowadzoną przez firmy komercyjne a jednostkami administracji publicznej.

3.Misja, wizja i wartości.

4.Usługi publiczne a produkty materialne; koncepcja 4 P i koncepcja 7 P.

5.Jednostka administracji publicznej a zewnętrzne otoczenie biznesowe i jego rola w prowadzonych działań marketingowych. ( segmentacja rynku, dobór „produktów”, dobór elementów marketingu mix ).

6. Public Relations – definicje i istota Public Relations.

7.Rola Public Relations w kształtowaniu wizerunku jednostki administracji publicznej.

8.Strategia, taktyka i program PR.

9.Agencja PR czy dział PR w ramach jednostki administracji publicznej?

10.PR korporacyjny, czyli działania pokazujące wartość jednostki administracji publicznej jako organizacji:

 • cele prowadzenia działań PR korporacyjnego ( budowa i ochrona wizerunku organizacji, budowanie zaufania pracowników, partnerów biznesowych, klientów ),
 • etapy prowadzenia działań PR korporacyjnego ( audyt komunikacyjny ),
 • narzędzie wykorzystywane w ramach PR korporacyjnego ( komunikacja z mediami, komunikacja skierowana do liderów opinii, organizacja eventów, imprez firmowych, organizacja wydarzeń specjalnych – konferencje, kongresy, szkolenia, drzwi otwarte ).

11.Personality PR:

 • kształtowanie wizerunku osobistego jako jeden z niezbędnych elementów działań PR korporacyjnego,
 • elementy, które służą budowaniu wizerunku osobistego ( pierwsze wrażenie, gesty, sztuka operowania słowem, budowanie autorytetu ),
 • rola kadry kierowniczej w budowaniu wizerunku organizacji,
 • rola pracowników w kształtowaniu wizerunku jednostki administracji publicznej ( komunikowanie misji ),
 • rola pracowników w budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym, w którym funkcjonuje jednostka administracji publicznej,
 • narzędzia wykorzystywane w Personality PR.

 12.PR wewnętrzny:

 • etapy, którym towarzyszy PR wewnętrzny ( rekrutacja, motywowanie, ocena, zwalnianie ),
 • efekty prowadzenia działań PR wewnętrznego ( identyfikacja, zaufanie, zaangażowanie, efektywne wprowadzanie zamian, efektywna komunikacja zespołowa, efektywne rozwiązywanie konfliktów w zespole ),
 • najważniejsze narzędzia PR korporacyjnego ( biuletyny wewnętrzne, newslettery, poczta wewnętrzna, szkolenia, spotkania zespołu, wyjazdy integracyjne, akcje specjalne, „żywe” słowo prezesa ).

 13.PR usług:

 • różnica pomiędzy PR produktowym a PR usług,
 • najważniejsze narzędzia PR usług – PR usług w administracji publicznej.  

 14.PR kryzysowy:

 • definicje sytuacji kryzysowej,
 • źródła kryzysu w przypadku jednostki administracji publicznej,
 • sposoby reakcji w sytuacji kryzysowej,
 • zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej,
 • case study.

15. Współpraca z mediami – istota Public Relations:

 • wprowadzenie do media relations ( definicja pojęcia, podstawowe narzędzia media relations ),
 • specyfika pracy dziennikarza i zasady kontaktu z dziennikarzami; Zasady profesjonalnych relacji z mediami,
 • komunikaty prasowe i informacje prasowe,
 • wywiady prasowe, telewizyjne, radiowe,
 • konferencje prasowe,
 • komunikacja i PR w Internecie,
 • wydarzenia medialne.

CENA SZKOLENIA

870 zł;

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 870 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2015-01-26 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe