Mobbing i zjawiska podobne – rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Seminarium dla kadry zarządzającej, specjalistów ds. kadr, członków komisji.

Program szkolenia:

1. Definicje i określenia mobbingu, specyfika zjawiska, szczegółowa analiza jego kodeksowego pojęcia.

2. Mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, molestowanie, molestowanie seksualne –rozróżnianie zjawisk, ich przyczyny i skutki.

3. Odpowiedzialność za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz konsekwencje prawne tych zjawisk.

4. Formy, rodzaje, mechanizmy i przejawy mobbingu, „typologie” sprawców i ofiar.

5. Kodeksowe formy dyskryminacji – kryteria i sposoby rozpoznawania.

6. Kryteria i algorytm rozpoznawania mobbingu wg definicji w Kodeksie pracy.

7. Zjawiska mylone z mobbingiem lub dyskryminacją (inne patologie oraz niektóre prawidłowe zachowania, w tym elementy zarzadzania ludźmi)

8. Fałszywe oskarżenia o mobbing lub dyskryminację i przeciwdziałanie im.

9. Zapobieganie mobbingowi oraz innym formom przemocy w pracy, organizacyjne środki antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

10. Indywidualne środki ochrony przed przemocą psychiczną, radzenie sobie z mobbingiem i jego skutkami, radzenie sobie z różnymi formami dyskryminacji.

11. Rozwiązywanie sytuacji przemocy psychicznej – prowadzenie rozmów ze stronami, pomoc dla ofiary, usuwanie negatywnych skutków dyskryminacji i mobbingu.

Metoda: wykład, prezentacja, dyskusja moderowana, case study

Seminarium prowadzi:

Romuald Korach – psycholog (UW), dyplomowany mediator gospodarczy, członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, kierownik nowopowstałego Centrum Terapii i Rozwoju OKTAWA w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje jako psychoterapeuta, badacz, trener-konsultant i coach w obszarze zarządzania ludźmi oraz rozwoju umiejętności psychologicznych. Kierował projektami szkoleniowymi i badawczymi dotyczącymi mobbingu oraz prowadził szkolenia w tym zakresie dla wielu organizacji. Autor książki „Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz wielu artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii (m. in. w miesięcznikach „Personel i Zarządzanie”, „Charaktery” oraz w portalach biznesowych), w tym także na temat przemocy psychicznej w organizacjach.

Cena szkolenia: 922 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe