Model kompetencyjny w administracji publicznej

Zapraszamy na naszą stronę!

Szkolenie przeznaczone dla osób z działów kadr oraz osób odpowiadających za budowę i wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o profile kompetencji. Oprócz szczegółowego omówienia zasad i sposobów konstrukcji profili kompetencji omówiony zostanie przykładowy harmonogram wdrożeniowy modelu kompetencji w Urzędzie. Ponadto przedstawione zostaną zasady zarządzania kompetencjami oraz sposoby badania kompetencji w administracji publicznej.


Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Pilińska – Kępowicz

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Warszawski), obecnie zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) gdzie wdraża narzędzia z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych). W 2003r. wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej.


Informacje dodatkowe:

UWAGA!

Cena promocyjna 440 PLN / 1 osobę

dla zgłoszeń nadesłanych do 7 dni przed datą szkolenia

(do 29 listopada 2014 włącznie)

oraz

 – 50 PLN za zgłoszenie 2 osób


Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego konstruowania i wdrożenia modelu kompetencyjnego w Urzędzie.


Szkolenia polecamy dla:

Szkolenie przeznaczone dla osób z działów kadr oraz osób odpowiadających za budowę i wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o profile kompetencji.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem  ćwiczeń  indywidualnych, ćwiczeń grupowych, burzy mózgów, case studies, odgrywaniem ról, z zastosowaniem technik multimedialnych oraz w formie dyskusji. Jako materiały uczestnicy dostaną prezentację,  materiały do ćwiczeń i prowadzonych warsztatów oraz inne materiały tematyczne.


Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne modelu kompetencyjnego
  • kompetencje
  • rodzaje kompetencji
  • kwalifikacje a kompetencje
  • model kompetencyjny a specyfika Urzędu
 2. Zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej
 3. podstawowe definicje
 4. rodzaje kompetencji
 5. sposoby pomiaru kompetencji
 6. zasady pomiaru kompetencji
 7. osoby odpowiedzialne za pomiar kompetencji
 8. lista kompetencji i ich definicje w administracji publicznej
 9. podział kompetencji
 10. skale pomiaru kompetencji
 11. wskaźniki pomiaru
 12. ważność kompetencji
 13. w administracji samorządowej
 14. profile kompetencji a rekrutacja i selekcja
 15. profile kompetencji a oceny okresowe
 16. profile kompetencji a opisy stanowisk
 17. profile kompetencji a Indywidualne Programy Rozwoju zawodowego
 18. przykładowy harmonogram wdrożeniowy
 19. rola kierownictwa Urzędu
 20. nieprawidłowe określenie profili kompetencyjnych
 21. niewłaściwe przeprowadzenie audytu kompetencyjnego
 22. błędy w procesie oceny
 23. sposoby uniknięcia błędów
 24. Budowa profili kompetencyjnych
 25. Wykorzystanie profili kompetencji w innych obszarach ZZL
 26. Etapy wdrożeniowe
 27. Błędy w procesie wdrażania modelu kompetencyjnego w Urzędzie

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń dla Administracji Publicznej

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i proponuję rozwiązania spełniające Jego oczekiwania.

Tel: +48 533 305 541

E-mail: Napisz do mnie

Cena szkolenia: 603 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
Data: 2014-12-09 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Towarowa 22

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe