MS Excel – automatyzacja pracy dzięki wykorzystaniu VBA

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności, związanych z wykorzystanie języka Visual Basic for Applications zaimplementowanego w aplikacji MS Office Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

– Poznasz zasady tworzenia makr przy pomocy nagrywania
– Nauczysz się edytować i wykorzystywać automatycznie generowany kod
– Poznasz zasady tworzenia procedur
– Dowiesz się ja tworzyć i wywoływać własne formularze
– Nauczysz sie automatyzacji za pomocą arkuszy – przypisywanie zdarzeń

Szkolenie podzielone jest na trzy moduły:

1. Wprowadzenie

– Omówienie środowiska programowania
– Gdzie piszemy kod
– Jak uruchamiamy kod
– Procedury lokalne i globalne
– Zmienne lokalne i globalne
– Procedury zdarzeń

2. Nauka programowania w przykładach

– Sumowanie wartości z zakresu komórek arkusza przy pomocy procedury jako przykład zastosowania pętli i instrukcji sterujących
– Dodawanie nowego arkusza do skoroszytu, nadawanie mu nazwy i operacje na nim jako zastosowanie funkcji INPUTBOX i MSGBOX
– Interaktywne wybieranie zakresu komórek przy pomocy metody Excela INPUTBOX i operacje na nim (zastosowanie właściwości row, rows, column i columns)
– Podświetlanie bieżącego wiersza w tabeli
– Zmiana wielkości czcionki po zaznaczeniu określonej komórki jako przykład zastosowania procedury zdarzeń
– Utworzenie własnego okienka dialogowego wyświetlającego wszystkie arkusze robocze celem ukrycia/odkrycia zaznaczonych przez użytkownika
– Wstawianie do tabeli głównej danych zawartych w tabeli bazowej przy pomocy klawisza INS
– Ograniczenie możliwości zaznaczania komórek do tylko jednej z wybranego zakresu jako przykład zastosowania procedury zdarzeń
– Odkrywanie wierszy w dużej tabeli
– Zaznaczanie/odznaczanie komórek przy pomocy klawisza INS

Uwaga! Przykłady pogrubioną czcionką są obligatoryjne, inne wg życzenia uczestników kursu i w miarę możliwości czasowych

3. Na życzenie uczestników

– Zastosowanie sprawdzania poprawności danych celem usprawnienia pracy z tabelami
– Zastosowanie funkcji SUMY.POŚREDNIE (SUMY.CZĘŚCIOWE) do wyświetlania podsumowań przefiltrowanej tabeli
– Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ- i WYSZUKAJ.PIONOWO z grupy funkcji- wyszukiwania i adresu do automatyzacji wprowadzania danych do tabeli
– Zastosowanie formuł tablicowych do analizy danych zawartych w tabelach
– Zastosowanie funkcji bazodanowych do analizy danych zawartych w tabelach

Cena szkolenia: 1538 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-22 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
02-001
Al. Jerozolimskie 81

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe