Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych

Zapraszamy do udziału w naszym nowym szkoleniu „Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych”, które jest skierowane do Administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz innych osób odpowiedzialnych za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, nie posiadających wiedzy i doświadczenia informatycznego.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności pomocnych w:

    • ocenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
    • przeprowadzaniu analizy ryzyka i zagrożeń dla przetwarzania danych w systemach informatycznych w celu doboru odpowiednich zabezpieczeń
    • ocenie spełnienia wymagań zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych
    • prowadzeniu i dokumentowaniu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, które są przetwarzane w systemach informatycznych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów i pokazów realizowanych z wykorzystaniem testowego systemu przetwarzającego dane osobowe.

Podczas pierwszego dnia szkolenia prezentowane są wykłady podzielone na trzy bloki tematyczne:

Blok I – ma na celu przybliżenie budowy i funkcjonowania systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Podczas wykładów dowiedzą się Państwo:

    • Z czego składa się system informatyczny przetwarzający dane?
    • Jak są wprowadzane dane?
    • W jaki sposób dane są przesyłane?
    • Gdzie i w jaki sposób dane są zapisywane?

Blok II – to wprowadzenie do analizy ryzyka dla systemów informatycznych. W tej części szkolenia będą Państwo mieli możliwość uzyskania wiedzy:

    • Czym jest analiza ryzyka i jak można ją wykonać?
    • Jak zidentyfikować zagrożenia dla systemu przetwarzającego dane osobowe?
    • Jak zidentyfikować podatności w systemie informatycznym?

Blok III – ma na celu przedstawienie technologii zabezpieczeń systemów informatycznych w kontekście wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.

Drugiego dnia szkolenia przeprowadzona zostanie symulacja sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w testowym systemie informatycznym, uwzględniająca uzyskanie następujących informacji:

    • Z czego składa się system?
    • Co należy sprawdzić i jak udokumentować?
    • Jak sprawdzić mechanizmy uwierzytelniania użytkowników?
    • Jak sprawdzić zabezpieczenia kryptograficzne?
    • Jak sprawdzić aktualność oprogramowania?
    • Jak sprawdzić odnotowania wymagane w § 7 rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych

 

Cena szkolenia: 1500 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-03-29 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jana Pawła II 34
00-141

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe