Negocjacje w biznesie

Krótko o szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak przygotować cały proces negocjacji, przeprowadzić oraz jak zakończyć go z sukcesem. W trakcie warsztatów uczestnicy wcielają się w role negocjatorów oraz trenują codzienne sytuacje wymagające negocjowania.

Korzyści ze szkolenia:

1.Odnalezienie własnej roli w procesie negocjacji

2.Umiejętność kontaktowania się z uczestnikami procesu negocjacyjnego, przedstawiania ofert

3.Poznanie stylów i strategii negocjacji

4.Poznanie sposobów wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego

5.Czynne branie udziału w sytuacjach negocjacyjnych wymagających rozwiązania

6.Nabycie świadomości potrzeby poszukiwania wspólnych rozwiązań

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1.Przygotowanie procesu negocjacji

2.Nawiązywanie pozytywnych kontaktów z kontrahentami

3.Wypracowywanie konsensusu

4.Wybór odpowiedniego stylu i strategii negocjacyjnej

5.Radzenie sobie z manipulacjami partnerów negocjacyjnych

6.Osiąganie własnych celów negocjacyjnych

Program:

1. Wprowadzenie do szkolenia

• Powitanie i przedstawienie się osoby prowadzącej uczestnikom

• Wstępne omówienie programu i celów oraz przebiegu szkolenia (harmonogram, przerwy itp.)

• Poznanie uczestników, przełamywanie barier pomiędzy uczestnikami, budowanie atmosfery współpracy

• Poznanie oczekiwań uczestników szkolenia

• Wypracowanie wspólnych zasad pracy

Cel sesji: Przedstawienie trenera oraz zapoznanie się i zbudowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród uczestników, poznanie oczekiwań i przekazanie informacji technicznych oraz rozwianie wszelkich wątpliwości związanych ze szkoleniem.

2. Waga komunikacji w procesie negocjacji

• diagnoza umiejętności komunikacyjnych

• ćwiczenie efektywnego przekazywania informacji

Cel sesji: Uświadomienie sobie jakie elementy komunikacyjne są ważne w procesie negocjacji i dlaczego, diagnoza własnych umiejętności komunikacyjnych.

Metody: prezentacja, ćwiczenie zespołowe, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie w parach

Przykładowe ćwiczenia: test: czy potrafię się efektywnie komunikować

3. Bariery w procesie komunikacji

• Identyfikacja elementów, które przeszkadzają w skutecznej komunikacji

• Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania

Cel sesji: Nabycie umiejętności efektywnego przekazywania informacji i eliminacji barier komunikacyjnych.

Metody: ćwiczenie w parach, dyskusja

Przykładowe ćwiczenie: Aktywne słuchanie

4. Komunikacja niewerbalna w procesie negocjacji

• Waga autoprezentacji i elementów niewerbalnych w procesie negocjacji

Cel sesji: Identyfikacja i nauka stosowania elementów niewerbalnych oraz elementów związanych z wizerunkiem podczas procesu negocjacji.

Metody: Ćwiczenia w grupie, analiza rozwiązań

Przykładowe ćwiczenie: „Wrzeszczący dłużnik”

5. Trudne sytuacje negocjacyjne

• Dopasowanie komunikatów do odbiorów

• Komunikacja asertywna

• Praca z trudnym partnerem negocjacyjnym (klientem, kontrahentem, współpracownikiem, negocjacje cenowe) – scenki i studia przypadków

Cel sesji: Nabycie lub rozwój umiejętności dogadywania się z partnerem negocjacyjnym 1 na 1, nabycie umiejętności asertywnych podczas procesu negocjacyjnego.

Metody: prezentacja, ćwiczenia w parach na forum grupy + omówienie, scenki

Przykładowe ćwiczenia: Praca w trudnym klientem, jak odmówić koleżance

6. Przygotowanie do procesu negocjacji

• Czym są negocjacje

• Formy negocjacji

• Kompetencje dobrego negocjatora – identyfikacja i trenowanie własnych umiejętności

• Jak przygotować się do procesu negocjacji

Cel sesji: Nabycie wiedzy na temat negocjacji, analiza umiejętności negocjatorów

Metody: Burza mózgów, dyskusja

7. Fazy negocjacji

• Ćwiczenie wyznaczania celów negocjacyjnych, wypracowywanie rozwiązań

• Rozpoznanie partnera negocjacyjnego

Cel sesji: Nabycie wiedzy na temat całościowego procesu negocjacji, efektywnego wyznaczania celów oraz rozpoznania partnera negocjacyjnego.

Metody: Prezentacja, dyskusja, ćwiczenie indywidualne

Przykładowe ćwiczenie: Formułowanie celów, wyznaczanie etapów negocjacji

8. Wypracowywanie konsensusu w procesie negocjacji

• BATNA

Cel sesji: Nabycie umiejętności wypracowywania wspólnych rozwiązań z partnerem negocjacyjnym, poznanie BATNA

Metody: studia przypadków, dyskusja

Przykładowe ćwiczenie: Pomysły rozwiązań sytuacji konfliktowych.

9. Style, strategie i techniki negocjacyjne

• Test sprawdzający preferowane style negocjacyjne

• Dopasowywanie stylów negocjacyjnych do sytuacji

• Analiza strategii negocjacyjnych

• Studia przypadków – jakie strategie i techniki negocjacyjne zastosować

Cel sesji: Nabycie wiedzy nt. stylów i strategii negocjacyjnych, identyfikacja własnych preferowanych stylów i rozwój umiejętności kreowania korzystnych rozwiązań

Metody: Test, studia przypadków, praca w grupach, prezentacja

Przykładowe ćwiczenia: Test – jakie style negocjacji preferujesz, ćwiczenie – przezwyciężanie impasu

10. Role grupowe w wieloosobowym procesie negocjacji

• Rozpoznanie ról grupowych, identyfikacja własnej preferowanej roli

Metody: praca własna, dyskusja

11. Presja i manipulacje w negocjacjach

• Czego wystrzegać się ze strony partnera negocjacyjnego

• Jak nie ulegać presji narzucanej przez partnera w negocjacjach

• Jakie elementy mogą sprzyjać w osiągnięciu własnych celów negocjacyjnych

Cel sesji: Nabycie umiejętności rozpoznawania elementów manipulacji i radzenia sobie z nimi, jak również wykorzystywania słanych stron partnera negocjacyjnego

Metody: Burza mózgów, dyskusja, pytania i odpowiedzi, studia przypadków

Przykładowe ćwiczenia: Ćwiczenie – rozpoznawanie manipulacji w negocjacjach

12. Symulacja negocjacji

• Zastosowanie zdobytej podczas szkolenia wiedzy w sytuacji negocjacyjnej

• Analiza zastosowanych stylów, strategii, technik, elementów manipulacji oraz popełnianych błędów negocjacyjnych

Cel sesji: Przećwiczenie wszystkich zdobytych podczas szkolenia umiejętności

Metoda: Symulacja w użyciem kamery

13. Podsumowanie szkolenia

Cel sesji: Podsumowanie poruszanych tematów, przypomnienie i utrwalenie przekazanej wiedzy, pokazanie praktycznych sposobów zastosowań i zaplanowanie dalszych działań (tzw. „zakotwiczenie w przyszłość”).

Metody: Dyskusja grupowa, pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia: 1390,00 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-11-14 Adres:

Dolnoslaskie
Wrocław

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe