Nowe zasady realizacji i finansowania projektów unijnych 2014-2020 dla wyższych uczelni

 1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – czyli jakie projekty mogą realizować wyższe uczelnie (POPC, POIR, POWER, POIŚ, RPO)?
   
 2. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 • Montaż finansowy – poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
 • Wkład własny niepieniężny
 • System zaliczek dla beneficjentów
 1. Kwalifikowalność wydatków  w ramach nowej perspektywy 2014-2020:
 • Matryca logiczna kwalifikowalności
 • Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
 • Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zakup środków trwałych, amortyzacja, VAT itp.)
 • Nowe podejście do kosztów zarządzania projektami
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków
 • Koszty niekwalifikowane
 • Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane – jak im przeciwdziałać?
 1. Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
 • Zasady rachunkowości projektów unijnych
 • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
 • Wybór wykonawcy
 1. Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
 • Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
 • Wnioski o płatność
 1. Kontrola projektu, w tym kontrola trwałości – zmiana podejścia
   
 2. Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
Data: 2014-12-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe