Nowe zasady udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe oraz zamówienia publiczne poniżej 30 tys. € w kontekście wydatkowania środków unijnych w ramach projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Zapraszamy na naszą stronę internetową!

Wszelkie zmiany prawa niosą za sobą pewne ryzyko, bowiem brak praktycznych wskazówek i doświadczeń może być przeszkodą w otwartym i powszechnym stosowaniu nowych rozwiązań. Dlatego też celem szkolenia będzie przedstawienie możliwości efektywnego wykorzystania uproszczeń w realizowanych projektach unijnych, jakie dają nam ostatnie zmiany w prawie zamówień publicznych.


Szkolenie prowadzi:

Tomasz Kowalewski

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również zagadnieniami kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL). Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą oraz uczestniczył w tworzeniu procedur ZPORR i POKL. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych.


UWAGA!

Cena promocyjna 450 PLN / 1 osobę

dla zgłoszeń nadesłanych do 7 dni przed datą szkolenia

(do 24 listopada 2014 włącznie)

oraz

 – 50 PLN za zgłoszenie 2 osób


Informacje dodatkowe:

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto*.

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.


Korzyści dla uczestników:

Mając na uwadze doświadczenia mijającej perspektywy finansowej oraz skalę trudności jakie napotykali beneficjenci poszczególnych programów unijnych, w tym stwierdzanych nieprawidłowości, należyte przygotowanie się do nowego porządku prawnego może zagwarantować uniknięcie problemów, jakich dotychczas doświadczaliśmy.


Szkolenia polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych, kierowników działów i osób pełniących rolę kierownika zamawiającego, ale także do wszystkich osób chcących zapoznać się ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Szczególnie pożądany jest udział osób uczestniczących w procesach związanych z realizacją projektów unijnych, zarówno w mijającej perspektywie, jak też w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

– prezentacja multimedialna
– wykład
– dyskusje
– analiza case study


Program szkolenia:

 1. Część I – Podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień publicznych< >Zmiany w prawie zamówień publicznych: nowe Dyrektywy Unijne w zakresie zamówień publicznych – jakie skutki dla krajowych zamówień publicznych, przegląd zmian wprowadzonych w latach 2013-2014 najistotniejszych dla systemu zamówień publicznych.Wymagania dotyczące zamówień publicznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020unijne regulacje dotyczące równego traktowania i zachowania zasad uczciwej konkurencji,wartościowe progi w przepisach unijnych,zamówienia publiczne poniżej 30 tys. € – obowiązki zamawiającego. Jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.
  2. Zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia:< >co jest podstawą ustalenia wartości zamówieniakiedy mamy do czynienia z zamówieniami rodzajowo podobnymi,podział zamówienia na części – kiedy będzie dopuszczalny,co to jest tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.

  3. Opis przedmiotu zamówienia:podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,na co możemy sobie pozwolić przy opisie przedmiotu zamówienia,„równoważność” – o czym musimy pamiętać.Jaki wybrać tryb postępowania?prymat trybów przetargowych,

 2. przesłanki stosowania trybów innych niż podstawowe.
   
 3. Część II – Zamówienia publiczne na usługi niepriorytetowe oraz „małe” zamówienia publiczne.
  I. Jak przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na usługi niepriorytetowe:

  1. Definicja oraz wykaz usług niepriorytetowych.
  2. Zamawianie usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych:

  • zasady prawa zamówień publicznych i finansów publicznych jakie należy respektować w „nowym trybie”,
  • obowiązki zamawiającego związane z publikowaniem ogłoszenia o zamówieniu – gdzie należy publikować i co ogłoszenie winno zawierać,
  • termin składania ofert,
  • opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert,
  • wybór wykonawcy.
 4. Zamawianie usług niepriorytetowych o wartości powyżej progów unijnych:
 5. Przetarg ograniczony i nieograniczony:
  • jakie uproszczenia w trybach podstawowych – z jakich obowiązków będziemy zwolnieni,
  • wybór wykonawcy.
  • przesłanki wyboru trybu – czy i kiedy musimy stosować,
  • inne obowiązki zamawiającego.
 6. kiedy możemy, a kiedy musimy stosować,
 7. Tryby postępowania inne niż podstawowe:

         II. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. €

 1. < >Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu:zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,racjonalność, efektywność i oszczędność w zamówieniach publicznych – fundamentalne znaczenie zasad finansów publicznych,przepisy prawa zamówień publicznych, które musimy stosować dla zamówień podprogowych.Obowiązki zamawiającego związane z upublicznieniem zamówienia.Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę – organizujemy i przeprowadzamy „małe” zamówienia.    Umowa w zamówieniach „podprogowych”:podstawa prawna,określenie praw i obowiązków stron,opis warunków wykonania umowy,dopuszczalność zmian umowy,określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy. Odbiór przedmiotu zamówienia.
 2.  Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),
 3. Środki ochrony prawnej.
 4. Obowiązki sprawozdawcze – nowe zasady.
   

Część III – Najważniejsze na końcu – korzystajmy z doświadczeń!

 1. < >Obszary szczególnego ryzyka – czyli jak się przygotować do udzielania zamówień publicznych w  projektach „nowej” perspektywy:< >Racjonalność, efektywność i oszczędność w zamówieniach publicznych.Zachowanie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych.Szacowanie wartości zamówienia:Co jest podstawą ustalenia wartości zamówienia,Zamówienia rodzajowo podobne (słów kilka o tożsamości podmiotowej, przedmiotowej i czasowej w zamówieniach publicznych),Zaniżanie wartości zamówienia,Kiedy podział zamówienia na części będzie dopuszczalny.Opis przedmiotu zamówienia:Podstawowe zasady opisu – czyli na co możemy sobie pozwolić,Równoważność – to nie jest takie proste,Wybór trybu postępowania:tryby podstawowe,przesłanki stosowania trybów inne niż podstawowe,jak zachować ostrożność przy zamówieniach z wolnej ręki,co oznacza powszechność w zapytaniu o cenę.Zgodność przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu, SIWZ i umowie z wykonawcą.Adekwatność wymagań podmiotowych i przedmiotowych w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń dla Administracji Publicznej

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i proponuję rozwiązania spełniające Jego oczekiwania.

Tel: +48 533 305 541

E-mail: Napisz do mnie


ZAPYTAJ O SZKOLENIE


Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych, zapisz się do naszego biuletynu a raz na dwa tygodnie otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Możesz też zapisać się do biuletynu na otrzymywanie ciekawych artykułów.


BIULETYN

Cena szkolenia: 603 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-02 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Towarowa 22

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe