Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wg. projektu 2019 r. Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia : Nr druku: 3137

Inne terminy:

25.09.2019  Wrocław
30.09.2019 r. Gdańsk
14.10.2019 Lublin
25.10.2019 Wrocław

PROGRAM:

1. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.  – 2058 k.p.c.).

2. Plan rozprawy

3. Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy

4. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)

5. Właściwość miejscowa sądu ( arft.34- 451 ).

6. Podstawy wyłączenia sędziego

7. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym

8. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach

9. Doręczenia elektroniczne

10. Możliwość przesłuchania świadka w charakterze biegłego

11. Ustne uzasadnienie orzeczenia

12. Przesłanki wydania wyroku zaocznego

13. Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego ( art.1911 k.p.c.)

14. Zwiększony formalizm postępowania ( np. art.1301a,2a , 1861, 2031 , 2055

15. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia

16. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

17. Ograniczenie dowodu ze świadków

18. Prekluzja dowodowa

19. Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń

20. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu

21. Zawarcie umowy dowodowej

22. Inne postępowania odrębne

23. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych

24. Uznaniowość w obciążeniu strony kosztami

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-08-20 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe