NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. (DZ. U. Z 2019, POZ. 1694) – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.

Program szkolenia

 1. Zagadnienia intertemporalne (zasady stosowania przepisów nowych i dotychczas obowiązujących)
 2. Nowe zasady ogłaszania wyroków i postanowień oraz sporządzania uzasadnienia (formularzowe uzasadnienie wyroku)
 3. Nowe wymogi formalne pisma procesowego
 4. Nowe reguły rozpoznania sprawy pod nieobecność uczestników postępowania
 5. Nowe podstawy oddalenia wniosku dowodowego oraz nowe uregulowanie co do pozostawienia go bez rozpoznania
 6. Prekluzja dowodowa przed sądem pierwszej i drugiej instancji
 7. Uproszczony sposób ujawnienia dowodów na rozprawie
 8. Ograniczenie dopuszczalności stawiania zarzutów odwoławczych
 9. Zmodyfikowana podstawa odwoławcza obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.)
 10. Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji a uzupełnienie zarzutów odwoławczych (nowy art. 449a § 3 k.p.k.)
 11. Ograniczenie reguł ne peius z art. 454 k.p.k. a zakres merytorycznego orzekania przez sąd odwoławczy

Prowadzący

Sędzia Sądu Najwyższego, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat orzekał w sprawach karnych w sądach I i II instancji, a także prowadził szkolenia aplikantów sądowych i adwokackich. Jest autorem licznych artykułów i głos z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego, a także monografii Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym oraz książki: “Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych”.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 599 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-02-20 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe