Nowelizacja Prawa budowlanego

Czy wiesz, że…
… w tym roku mamy za sobą już 5 nowelizacji Prawa budowlanego, a 6 jest już uchwalona?

Cel szkolenia
Poznanie największych od 2003 roku nowości wprowadzonych do ustawy Prawo budowlane.

Odbiorcy szkolenia

-Urzędnicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
– Pracownicy działów inwestycji i administracyjnych jednostek budżetowych i innych, prowadzących działalność inwestycyjną lub remonty obiektów budowlanych

Po szkoleniu…
Bez trudu będziesz poruszał się w praktycznym rozumieniu wprowadzonych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane.

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
2. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i konsekwencje ich niejednoznaczności, korelacje z definicjami innych ustaw
3. Aktualny stan prawny i nowelizacje ustawy wprowadzone w latach 2010 – 2014, nowelizacje z 1 stycznia, 25 lutego i 30 kwietnia 2015 roku oraz nowelizacja wprowadzona 9 marca 2015 roku, związana z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku
4. Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku – omówienie najważniejszych nowych regulacji, w tym rozszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę, sieci uzbrojenia terenu budowane na pozwolenie na budowę i na zgłoszenie, zgłaszanie zamiaru ich przebudowy oraz remonty sieci uzbrojenia terenu wyjęte spod procedur ustawowych
5. Nowelizacja wchodząca w życie 11 września 2015 roku
6. Realizacja przyłączy, dwie procedury do swobodnego wyboru
7. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu
8. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
9. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub jego ostemplowanie przy zgłoszeniu
10. Koordynacja usytuowania sieci i ich powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
11. Zmiany w procedurach administracyjnych i ich terminach
12. Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
13. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
14. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
15. Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, wprowadzona możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty
16. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, jakie dotyczyć będzie kończenia budowy większej liczby rodzajów obiektów niż obecnie
17. Utrzymanie obiektów budowlanych, podstawowe informacje o kontrolach okresowych i książce obiektu budowanego
18. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego
19. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego
20. Dyskusja i podsumowanie

TRENER:

Jerzy Dylewski

 Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

 Znany i doświadczony wykładowca, rzeczoznawca budowlany z listy GINB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 Posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych nadane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena zawiera

 

  • Dostęp do EDUstrefy

 

  • Materiały szkoleniowe

 

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

 

  • E-mailową konsultację po szkoleniu

 

  • Certyfikat z hologramem

 

  • Punkty w Programie Premiowym APEXnet

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2016-01-25 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe