Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.
Szkolenie polecamy dla:
Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.
Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:
   • Wykład
   • Prezentacja multimedialna
   • Ćwiczenia warsztatowe
Program szkolenia:
 

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Urzędzie.

   •     Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna.

2. Rodzaje dokumentacji wpływającej lub tworzonej w Urzędzie i właściwe z nią postępowanie.

   •     Dokument papierowy, dokument elektroniczny przekazany pocztą elektroniczną, na informatycznym nośniku danych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.
   •     Kategorie dokumentacji, dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

3. Podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw-System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.

   •     Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw – „ tzw. wyjątki na papierze”.
   •     Skład Chronologiczny, Skład Informatycznych Nośników Danych.
   •     Koordynator Czynności Kancelaryjnych – zadania.
   •     Akta sprawy w EZD, Metryka sprawy w EZD, Kompletność akt w sprawie papierowej i elektronicznej.

4. Czynności kancelaryjne w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.

   •     Zadania punktów kancelaryjnych (Kancelarii Ogólnej i innych).
   •     Otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)- wyjątki, skanowanie-wyjątki,wprowadzanie metadanych.
   •     Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie,prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
   •     Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.

5. Zadania kierowników komórek organizacyjnych.

   •     Dekretacja pisma –wyjątki, akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),podpisanie pisma podpisem elektronicznym i podpisem odręcznym.
   •     Zadania prowadzących sprawy.
   •     Zakładanie spraw, dekretacja zastępcza, uzupełnianie metadanych.
   •     Prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism, dokonywanie akceptacji.

6. Korespondencja wewnętrzna w EZD- współdziałanie na zasadzie komórki merytorycznej i niemerytorycznej.

   •     Udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej.
   •     Udostępnianie pism do wiadomości.

7. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych.

8. Instrukcja archiwalna-archiwizacja dokumentacji:

   •     Papierowej z teczek aktowych i ze składu chronologicznego.
   •     Elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych i EZD.

9. Warsztaty z Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Archiwalnej.

Szkolenie prowadzi:

Małgorzata Bieda

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu: 

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie interentowej:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/obieg-dokumentacji-w-urzedzie-tradycyjnym-i-elektronicznymezd-2019-10-02-warszawa.html

Cena szkolenia: 590 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-02 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe