Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>>

 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Szkolenie polecamy dla:

 

Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.

 

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 

      • Wykład

 

      • Prezentacja multimedialna

 

      • Ćwiczenia warsztatowe

 

Program szkolenia:

 

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Urzędzie.

 

      1. Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna.

II. Rodzaje dokumentacji wpływającej lub tworzonej w Urzędzie

       i właściwe z nią postępowanie.

      1. Dokument papierowy, dokument elektroniczny przekazany pocztą elektroniczną, na informatycznym nośniku danych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP;
      1. Kategorie dokumentacji, dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

III. Podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw-System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.

      1. Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw- „ tzw. wyjątki na papierze”;
      1. Skład Chronologiczny, Skład Informatycznych Nośników Danych;
      1. Koordynator Czynności Kancelaryjnych-zadania
      1. Akta sprawy w  EZD, Metryka sprawy w EZD, Kompletność akt w sprawie papierowej i elektronicznej.

IV. Czynności kancelaryjne w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.

      1. Zadania punktów kancelaryjnych-(Kancelarii Ogólnej i innych)
      • Otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)-  wyjątki, skanowanie-wyjątki,wprowadzanie metadanych,
      • Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie  i niepełne odwzorowanie,prowadzenie składu informatycznych nośników danych
      • Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,

2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych.

      • Dekretacja pisma –wyjątki, akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),podpisanie pisma  podpisem elektronicznym i podpisem odręcznym.

       3. Zadania prowadzących sprawy

      • Zakładanie spraw, dekretacja zastępcza, uzupełnianie metadanych
      • Prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism, dokonywanie akceptacji.

V. Korespondencja wewnętrzna w EZD- współdziałanie na zasadzie komórki merytorycznej i niemerytorycznej.

   • Udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotne
   • Udostępnianie pism do wiadomości.

VI. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych

VII.Instrukcja archiwalna-archiwizacja dokumentacji:

   • Papierowej z teczek aktowych i ze składu chronologiczneg
   • Elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych i EZD

VIII. Warsztaty z Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Archiwalnej.

 

Szkolenie prowadzi:

Małgorzata Bieda

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Cena szkolenia: 590 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2019-01-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe