Oceny okresowe i IPRZ w służbie cywilnej warsztat rozwoju umiejętności prowadzenia rozmów oceniających i przygotowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uporządkujemy oraz poszerzymy wiedze Uczestników na temat okresowej oceny w korpusie służby cywilnej. Rozwiniemy Państwa umiejętności dokonywania oceny Pracownika, w tym praktycznego posługiwania się formularzami oceny, a także poszerzymy perspektywę, związaną z możliwościami zastosowania informacji, pozyskanych podczas dokonywania oceny, dla planowania dalszego rozwoju zawodowego Pracownika. Podczas warsztatów rozwiniemy umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej.

Szkolenie prowadzi:

Iwona Sługocka

Trener, coach, wykładowca.
Posiada 10 – letnie doświadczenie zawodowe w obszarze budowania wizerunku organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi i projektami, zdobyte w pracy w administracji publicznej oraz w branży filmowej i szkoleniowej.

Szkolenia polecamy dla

Kadry kierowniczej administracji publicznej

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Zajęcia umożliwiają przećwiczenie praktycznych umiejętności kierowniczych, takich jak przygotowanie i wygłoszenie expose, określenie oczekiwań przełożonego w stosunku do pracowników i przeprowadzenie rozmowy oceniającej.

 

Program szkolenia

 1. Wstęp – wprowadzenie do ocen pracowniczych w służbie cywilnej.
 2. Istota i cel ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (podstawa prawna, skala ocen, formularze).
 3. Rozmowy  z pracownikami  w procesie oceny okresowej i pierwszej oceny jako narzędzia motywujące  zespół do efektywnego działania:
 • Rozmowa poprzedzająca wybór kryteriów do oceny okresowej:
  • Omówienie oczekiwań oceniającego względem sposobu spełniania kryteriów celów do realizacji w okresie podlegającym ocenie oraz sposobu ich realizacji,
  • wybór dodatkowych kryteriów oceny,
  • wykorzystanie opisu stanowiska pracy w wyborze dodatkowych kryteriów oceny.
 • Rozmowa oceniająca – zapoznanie z wynikiem oceny.
  Cele i znaczenie rozmowy oceniającej.

  • Przygotowanie do rozmowy oceniającej – przełożony (gromadzenie informacji na temat ocenianego w okresie podlegającym ocenie, przygotowanie organizacyjne, struktura i zasady prowadzenia rozmowy oceniającej).
  • Przygotowanie do rozmowy oceniającej – oceniany pracownik.
  • Udzielanie informacji zwrotnej (funkcja informacji zwrotnej w procesie oceny pracownika, metody udzielania informacji zwrotnej).
  • Metody dopasowania sposobu przekazywania informacji zwrotnej do typów odbiorcy.
  • Radzenie sobie z oporem wobec  przyjmowania informacji zwrotnej.
  • Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu rozmowy oceniającej.

       4. Indywidualne programy rozwoju zawodowego:

 • Wnioski dotyczące zasobów pracownika, obszarów do rozwoju oraz luk kompetencyjnych, wynikające z arkusza prawidłowo przeprowadzonej oceny okresowej (jako materiał wyjściowy do tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego).
 • Metodyka tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego:
  – udział pracownika w tworzeniu indywidualnego programu rozwoju zawodowego (arkusz preferencji pracownika),
  – rola przełożonego w przygotowaniu indywidualnego programu rozwoju zawodowego.

       5. Wskazówki dla przełożonych i pracowników dotyczące przygotowania się do rozmowy rozwojowej.

       6. Scenariusz i przebieg rozmowy rozwojowej:

  • Planowane kierunki rozwoju zawodowego,
  • Określanie celów rozwojowych,
  • Planowane działania rozwojowe: działanie rozwojowe, obszary, oczekiwany efekt, termin realizacji, odpowiedzialność.

         7. Dobre praktyki w administracji i biznesie w zakresie tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego.

8. Bezpośredni przełożony w roli mentora – wskazówki, narzędzia.

9. Pracownik w roli mentora –  narzędzia, wskazówki.

        10. W jaki sposób stosować coaching jako narzędzie rozwojowe:

 • bezpośredni przełożony w roli coacha – wskazówki, narzędzia,
 • coaching zespołowy – jako narzędzie zwiększające skuteczność pracy zespołu.

Inne terminy tego szkolenia:

Cena szkolenia: 490 zł W cenie szkolenia:
Data: 2015-02-27 Adres:

Swietokrzyskie
Kielce

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe