OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

Cel szkolenia i program

1) Obowiązujące podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych i ich praktyczne ujęcie (regulacje ustawowe, wytyczne organów).
2) Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia wynikające z przepisów RODO.
3) Dane osobowe oraz podstawy ich przetwarzania w podmiotach publicznych.
4) Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce.
a) zasada legalności,
b) zasada minimalizacji danych,
c) zasada rzetelności i przejrzystości przetwarzania,
d) zasada celowości,
e) zasada adekwatności (proporcjonalności) danych,
f) zasada prawidłowości danych,
g) zasada ograniczenia czasowego,
h) zasada integralności i poufności danych,
i) zasada rozliczalności.
5) Obowiązki podmiotów publicznych na gruncie RODO.
6) Praktyczna realizacja obowiązków informacyjnych przez podmioty publiczne.
7) Prowadzenie monitoringu naruszeń oraz obowiązek ich zgłaszania.
a) Kogo i kiedy należy poinformować o naruszeniu,
b) Kiedy i w jaki sposób należy zawiadomić osobę fizyczną o naruszeniu jej danych.
c) Przykłady naruszeń w podmiotach publicznych
8) Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.
a) Prawo do sprostowania,
b) Prawo do ograniczenia przetwarzania,
c) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu,
d) Prawo dostępu do danych,
e) Prawo do przenoszenia danych,
f) „Prawo do zapomnienia”.
oraz ich realizacja w praktyce.
9) Ochrona danych osobowych a udostępnianie informacji publicznej.
10) Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych oraz przykłady ich zastosowania
w podmiotach publicznych.
11) Najczęstsze błędy w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych.
12) Konsekwencje nieprzestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
13) Wnioski i zlecenia wynikające z decyzji PUODO wydanych po wejściu w życie RODO, dotyczących podmotów publicznych.

Cel szkolenia:
Otrzymanie praktycznych wskazówek pozwalających na realizację obowiązków pracowników przetwarzających dane osobowe w podmiotach publicznych. Zaznajomienie uczestników szkolenia z potencjalnymi ryzykami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Nabycie informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania zasad wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę: jak w praktyce stosować przepisy RODO, jakie czynności powinny być realizowane po wdrożeniu RODO w podmiocie publicznym. Na co zwracać uwagę przy realizacji wniosków osób,których dane dotyczą, jak postępować w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych.

 Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu to m.in.:
– poznanie przepisów RODO na praktycznych przykładach,
– zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami mającymi na celu prawidłowe zastosowanie przepisów RODO,
– zapoznanie się obowiązkami w zakresie ochrony danych
– poznanie praktycznych sposobów ochrony danych osobowych w miejscu pracy.

Prowadzący

Adwokat, członek Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie, Ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, biegły sądowy z zakresu ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a następnie Inspektora Ochrony Danych. Od 2009 r. posiada uprawnienia audytora wewnętrznego i audytora wiodącego normy ISO 27001, a od 2011 r. audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Doświadczenie zawodowe zdobywała mi.in. Spółce Skarbu Państwa, przetwarzającej największą ilość danych osobowych w Polsce oraz przy obsłudze klientów w kancelariach prawnych w kraju i za granicą. Uczestniczka i prelegent licznych konferencji oraz paneli dyskusyjnych dotyczących tematyki ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej. Doświadczony trener i wykładowca wielu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w podmiotach publicznych oraz prywatnych.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 499 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-05-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe