OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

INNE TERMINY:

20.03.2020 WARSZAWA

Cel szkolenia i program

 

MODUŁ 1:

 

  1. RODO, UODO i inne akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych (definicje, przetwarzanie danych, kiedy stosujemy, przepisy, wyłączenia).

 

  1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych, podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania).

 

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Administratorzy danych w sądach (ilu administratorów?, prawa i obowiązki).

 

  1. Organ nadzorczy (właściwości, zadania, uprawnienia, status, organy nadzorcze
   w sądach).

 

  1. Inspektor Ochrony Danych (status, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, zadania, prawa i obowiązki, odpowiedzialność IOD).

 

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

 

  1. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
   z zapewnieniem stosowania RODO.

 

  1. Archiwizacja dokumentów zawierających dane osobowe.

 

MODUŁ 2:

 

  1. Krajowe Ramy Interoperacyjności (zastosowanie w sądach, zasady, prawa
   i obowiązki wynikające z KRI).

 

  1. Udostępnianie akt postępowań sądowych (komu udostępniamy, na jakiej podstawie, obowiązki związane z udostępnianiem).

 

  1. Udostępnianie informacji w sądach (wokanda, e-mail, telefon).

 

  1. Sankcje za naruszenia ochrony danych osobowych (finansowe kary administracyjne, sankcje karne).

 

  1. Monitoring wizyjny (zasady, obowiązek informacyjny, udostępnianie nagrań).

 

  1. Monitoring poczty elektronicznej (podstawa prawna, obowiązek informacyjny).

 

  1. Obowiązek informacyjny, klauzule informacyjne (wobec kogo, w jakiej formie, treść).

 

  1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (kto wydaje/podpisuje upoważnienia, ewidencja osób upoważnionych, forma upoważnienia, czy sędziowie muszą mieć upoważnienia?).

 

  1. Szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna, kogo szkolić, forma szkolenia).

 

MODUŁ 3:

 

  1. Dyrektywa policyjna i ustawa wdrażająca Dyrektywę policyjną (kogo dotyczy, zakres stosowania, wyłączenia stosowania, prawa i obowiązki administratorów
   i podmiotów przetwarzających).

 

  1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (kto prowadzi?, co zawierają rejestry?).

 

  1. Szacowanie ryzyka (zasady, proces, dokumentacja, plan postępowania z ryzykiem).

 

  1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (komu powierzamy, podstawy powierzenia, umowa powierzenia, co zamiast umowy?).

 

  1. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (incydenty i naruszenia, ewidencja, sposób i tryb działania, zgłaszanie do organu nadzorczego).

 

  1. Obszary przetwarzania danych osobowych (zasady, ewidencja/lokalizacja, kontrola dostępu do obszarów).

 

  1. Dokumentacja z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

  1. Certyfikacja w ochronie danych osobowych.

 

Prowadzący

 

Praktyk, kierownik kancelarii tajnej w sądzie powszechnym od 12 lat (aktualne PB wydane przez ABW, uprawnienia), związany z ochroną informacji niejawnych od wielu lat, wcześniej zajmujący stanowiska związane bezpośrednio z dostępem i ochroną informacji niejawnych w służbach mundurowych jak też instytucjach cywilnych. Doświadczony Inspektor Ochrony Danych a wcześniej Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji w jednostce sektora finansów publicznych (resort sprawowania wymiaru sprawiedliwości- sąd powszechny), zajmujący się ochroną danych od 2008 roku, ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, certyfikowany Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

 

Szczegóły organizacyjne

 

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

 

Koszty:

 

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

 

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 499 PLN+23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-12 Adres:

Dolnoslaskie
Wrocław

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe