Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Ramy czasowe szkolenia:

DZIEŃ I : 9.30-16.00

DZIEŃ II: 9.30-14.00

Zakres tematyczny szkolenia:

DZIEŃ I: Straty pozorne wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

   • Wprowadzenie
   • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
   • Dobór i montaż wodomierzy zapobiegający powstawaniu pozornych strat wody
   • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych – sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
   • Straty wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
   • Nowe technologie

DZIEŃ II: Straty rzeczywiste wody w przedsiębiorstwach wodociagowych

   • Pomiary w sieciach wodociągowych – strefowanie układów
   • Redukcja ciśnienia w sieciach wodociągowych
   • Modelowanie sieci wodociągowych
   • Metody lokalizacji wycieków i urządzenia do diagnostyki i lokalizacji wycieków
   • Alternatywna koncepcja ograniczania strat wody – systemy stacjonarne i pomiary wg metodyki IWA

W plikach do pobrania dostępny jest szczegółowy program szkolenia.

Wykładowca – dr inż. Piotr Krzysztof Tuz – wieloletni wykładowca Politechniki Białostockiej i Politechniki Krakowskiej; doradca przedsiębiorstw wodociągowych i zarządców nieruchomości w zakresie ograniczania strat pozornych i rzeczywistych wody; autor innowacyjnej koncepcji alternatywnej do strefowania sieci;  autor licznych publikacji naukowych i opracowań dla przedsiębiorstw wodociągowych; współpracuje z producentami w zakresie wdrażania innowacji i koncepcji pracy nowych urządzeń oraz badań metrologii urządzeń do opomiarowania mediów.

Informacje o szkoleniu dostępne także na naszej stronie internetowej:

www.gfw.pl/szkolenia

Materiały do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

Cena szkolenia: 150 / 800zł/ os. + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Zakwaterowanie
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Parking
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-06-20 Adres:

Pomorskie
Gdańsk
Nadwiślańska 56
80-680

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe