Partnerstwo publiczno-prywatne a fundusze europejskie w latach 2014-2020 Jak z sukcesem zrealizować hybrydowy projekt PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne to instrument realizacji inwestycji infrastrukturalnych zyskujący na popularności zarówno wśród podmiotów publicznych, jak i przedsiębiorców. Systematycznie rosnąca liczba postępowań i umów partnerskich pokazuje, że PPP to efektywna metoda realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, efektywności energetycznej, infrastruktury sportowej, gospodarki odpadami, budynków użyteczności publicznej, etc.

Obowiązujące od niedawna rozporządzenie unijne w zakresie nowej polityki spójności w latach 2014-2020 wskazuje PPP jako jeden z fundamentów systemu rozdysponowywania funduszy europejskich promując tzw. hybrydowe PPP.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

Poznają możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu wykonywania kluczowych zadań publicznych,
Dowiedzą się w jaki sposób wybrać partnera prywatnego i jak ustrzec się poważnych w skutkach błędów w procedurze wyboru,
Poznają możliwości i zasady łączenia środków europejskich z formułą PPP,
Poznają rynkowe przykłady zakończonych sukcesem postępowań PPP, w tym hybrydowego PPP.

 

Wstęp do partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

 • Ogólna charakterystyka szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego
 • PPP a zamówienie publiczne
 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jako podstawy prawne współpracy sektora publicznego z inwestorami prywatnymi w Polsce
 • Kto może realizować projekty PPP
 • W przypadku jakich projektów skorzystać można z formuły PPP
 • Charakterystyka najważniejszych modeli PPP
 • Czym różni się partnerstwo publiczno-prywatne od koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • PPP a inne formy realizowania inwestycji publicznych

Procedura wyboru partnera prywatnego

 • Czynniki decydujące o wyborze właściwego trybu postępowania
 • Przebieg postępowania o wybór partnera prywatnego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem)
 • Finansowanie projektu jako kluczowy przedmiot negocjacji

Procedura wyboru koncesjonariusza oraz wstęp do umów PPP i koncesji

 • Przebieg postępowania o wybór koncesjonariusza zgodnie z ukrbu
 • Negocjacje – najważniejszy etap postępowania
 • Podział ryzyk jako jeden z najważniejszych elementów kontraktu PPP
 • Ogólna charakterystyka umów PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi

Umowa PPP i umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi (c.d.)

 • Obligatoryjne i fakultatywne elementy kontraktów partnerskich
 • Umowy PPP w praktyce – omówienie przykładowych klauzul umownych i najważniejszych postanowień wpływających na bezpieczną i efektywną współpracę stron
 • Najczęściej popełniane błędy w konstruowaniu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji
 • Wpływ umów PPP na dług podmiotu publicznego jako jeden z kluczowych czynników dla realizacji projektu,
 • Podział ryzyk jako jeden z kluczowych elementów kontraktów partnerskich

Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego

 • Rynek PPP – stan obecny i prognozy
 • Gdzie szukać informacji o planowanych projektach PPP
 • Przegląd i analiza najciekawszych projektów PPP realizowanych w Polsce – geneza i charakterystyka  projektu, kluczowe postanowienia umowne

Zarządzanie projektem PPP

 • Od czego zacząć przygotowania do realizacji projektu PPP
 • Zespół ds. PPP w strukturach urzędowych podmiotu publicznego – skład i rola
 • Jakie analizy przedrealizacyjne warto wykonać
 • Jak zainteresować swoim pomysłem potencjalnych inwestorów
 • Czy inwestor prywatny może zainicjować projekt PPP?
 • Jaką wybrać strategię negocjacji w procedurze selekcyjnej

Fundusze europejskie w latach 2014-2020

 • Podział środków europejskich
 • Programy operacyjne
 • Katalog beneficjentów
 • Ogólne zasady przyznawania środków
 • Wpływ umów PPP na dług podmiotu publicznego jako jeden z kluczowych czynników dla realizacji projektu

Hybrydowe projekty PPP w latach 2014-2020 a dotychczasowe doświadczenia

 • PPP jako element realizacji polityki spójności UE w świetle nowego rozporządzenia ogólnego
 • Najważniejsze zmiany w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013
 • Zakres i modele współpracy stron umowy PPP w świetle przepisów regulujących zasady udzielania dofinansowania ze środków europejskich
 • Pytania uczestników

TRENER:

DAMIAN MICHALAK
Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z aplikowaniem o środki z funduszy europejskich.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-12-17 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe