Perspektywa funduszy unijnych 2014-2020

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy  dotyczącej nowej perspektywy budżetowej i podziału funduszy unijnych w latach 2014-2020 pomiędzy kraje członkowskie,  planowanych źródeł finansowania projektów unijnych w Polsce.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

– Dowiesz się jakie są główne zasady polityki spójności Unii Europejskiej.
– Poznasz strategia Unii Europejskiej do 2020 roku.
– Dowiesz się jakie zmiany prawne i instytucjonalne wprowadził Traktat Lizboński.
– Poznasz przewidywane środki finansowe przewidziane dla Polski na lata 2014 – 2020.
– Dowiesz się jak zmieniły się zasady dofinansowania projektów EFS, EFRR, FS.

Cena szkolenia: 1476 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
02-001
Al. Jerozolimskie 81

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe