Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone jest do osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na przykładach zasad prawidłowego ustalania wartości zamówienia. Szkolenie w większości oparte jest o analizę rzeczywistych przypadków, wyników kontroli oraz orzecznictwa. W trakcie całego warsztatu uczestnicy będą mieli także sposobność przedstawiać i analizować przypadki ze swojej praktyki.

  PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Planowanie zamówień publicznych
 Plan zamówień publicznych na rok
 Plan zamówień a plan finansowy
 Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane
2. Ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych
 Prawidłowa segregacja zamówień publicznych
 Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia
o Wartość zamówienia na roboty budowlane
o Wartość zamówienia na dostawy i usługi
 Jak ustalać wynagrodzenie wykonawcy?
 Wartość zamówień na nietypowe umowy
 Składniki wynagrodzenia wykonawcy nie wpływające na wartość zamówienia
 Wynagrodzenie wykonawcy i zobowiązania publicznoprawne płatnika wynagrodzenia a szacunkowa wartość zamówienia
 Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień publicznych
 Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo
 Ustalanie wartości zamówień wieloletnich
 Ustalanie wartości zamówień warunkowych
 Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE
 Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach
 Zamówienia udzielane na podstawie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych
 Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających
 Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego
3. Dokumentowanie ustalania szacunkowej wartości zamówienia
4. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia
 Naruszenie dyscypliny polegające na błędnym ustaleniu wartości zamówienia lub jego części, jeśli miało to wpływ na obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 Naruszenie dyscypliny finansów polegające na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 Zarzut celowego podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w orzecznictwie komisji orzekających

Trener

Ewaryst Kowalczyk
Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

CENA ZAWIERA
 • Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”
 • Dostęp do EDUstrefy
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch i poczęstunki w przerwach
 • E-mailową konsultację po szkoleniu
 • Certyfikat z hologramem
 • Punkty w Programie Premiowym APEXnet

 

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-09-14 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR
02-222

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe