PMPŸ Exam Prep Course

Szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom w skutecznym przygotowaniu się do zdania egzaminu PMP®. Szkolenie pozwala w znalezieniu i wypełnieniu luk w wiedzy uczestnika, co pozwala mu na zakończenie zajęć z pełną świadomością własnych braków, a przez to na skoncentrowanie procesu dalszej nauki na słabiej opanowanych obszarach wiedzy. Kończąc szkolenie uczestnik:

  • znacząco skróci czas nauki do 40, maksymalnie 80 godzin (oznacza to między 150 a 300 godzin mniej niż jest to wymagane przy innych kursach),
  • uzyska pełną wiedzę opartą na kilkunastu latach doświadczenia w pomaganiu tysiącom kierowników projektów w zdaniu egzaminu,
  • uzyska wiedzę z tych obszarów, które sprawiają najwięcej kłopotów słuchaczom,
  • będzie wstępnie przygotowany do przystąpienia do egzaminu – kurs odświeża całościowo wiedzę wymaganą na egzaminie, pokazuje dobre rady ułatwiające zdawanie egzaminu.

UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „publiczni” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

Cena szkolenia: 4305 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe