Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego 50 % rabatu !

Inne Terminy:

23.10.2019 (środa)

 

Katowice

RABAT 50%

 

26.11.2019 (środa)

 

Wrocław

RABAT 50%

 

27.11.2019 (środa)

 

Kraków

RABAT 50%

Cel szkolenia:

1.Wspólność ustawowa jako wspólność bezudziałowa

2.Pojęcie „majątku wspólnego”

 

3.Wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku odrębnego małżonka

 

4.Nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego

 

5.Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków

 

6.Rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych

 

jako składnika majątku wspólnego

 

7.Przedmiot podziału

 

8.Ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności

 

9.Rozliczenie budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka

 

10.Konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków

 

11.Rozliczenie konkubinatu

 

12.Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

 

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Cena

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-10 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe