POSTĘPOWANIE PODATKOWE W TEORII I PRAKTYCE.

Cel szkolenia i program

1. Wszczęcie postępowania podatkowego

– kontrola podania oraz orzeczenia wydawane w fazie wstępnej postępowania

2. Zasady ogólne postępowania podatkowego

– aspekty praktyczne w świetle orzecznictwa sądowego

3. Postępowanie wyjaśniające

– czynności postępowania dowodowego

– środki dowodowe w postępowaniu podatkowym

4. Formy orzekania w postępowaniu podatkowym

– elementy decyzji /postanowienia w postępowaniu podatkowym

– wprowadzenie decyzji/postanowienia do obrotu prawnego

– rektyfikacja orzeczeń

5. Środki odwoławcze w postępowaniu podatkowym

6. Nadzwyczajne tryby weryfikacji rozstrzygnięć w postępowaniu podatkowym

– tryb wznowienia postępowania

– tryb stwierdzenia nieważności decyzji

7. Czynności materialno-techniczne w postępowaniu podatkowym

8. Wprowadzenie do sądowej kontroli postępowania podatkowego

Prowadzący

Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Specjalista w zakresie procedury administracyjnej, podatkowej i sądowoadministracyjnej. Autor publikacji (glosy, artykuły naukowe, rozdziały w książkach) dotyczących prawa administracyjnego i podatkowego. W latach 2010-2019 r. pracował w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 499 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
Data: 2020-05-21 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe