PRACOWNICY SAMORZĄDOWI ODRĘBNOŚCI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA ZAWARTE W USTAWIE O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH

Szanowni Państwo,

 Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

ODRĘBNOŚCI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA ZAWARTE W USTAWIE O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH

CEL SZKOLENIA

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera liczne odrębności w stosunku do regulacji Kodeksu pracy odnoszące się do nawiązania i przebiegu zatrudnienia tej grupy pracowników. Poczynając od samej sformalizowanej procedury nabory na stanowiska urzędnicze, możemy mówić w tym zakresie dalej m. in. o szczególnych wymogach stawianych pracownikom, ograniczeniach w trakcie zatrudnienia, możliwości przeniesienia do innego pracodawcy bez konieczności kończenia zatrudnienia czy kwestiach związane z czasem pracy, w tym w szczególności pracą w godzinach nadliczbowych.

Szkolenie skupiać się będzie na odrębnych regulacjach ustawy o pracownikach samorządowych, odnosząc się do tych kwestii, gdzie Kodeks pracy nie znajduje zastosowania ze względu na szczególną regulację ustawową.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady w praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadzonych blisko 3.000 godzin). Autor 26 książek i ponad 1500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa unii europejskiej. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Wybrane publikacje:

 • "Umowa zlecenia w zatrudnieniu", Wyd. C. H. Beck 2009 r.
 • "Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie", Wyd. C. H. Beck 2010 r.,
 • "Terminy w prawie pracy", Wyd. C. H. Beck 2011 r. (współautor)
 • "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r.", Wyd. Biblioteczka Pracownicza, 2007 r.
 •  "Pracownik samorządowy. Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem", Wyd. ODDK 2007 r., (współautor)
 • "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" Wyd. ODDK 2005 r.
 • "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" Wyd. Biblioteczka Pracownicza, 2006 r.
 • "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" Wyd. Biblioteczka Pracownicza, 2005 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

 • pojęcie „wolnego stanowiska urzędniczego”,
 • awans wewnętrzny,
 • zatrudnienie na zastępstwo,
 • ogłoszenie o naborze, w tym informacje o warunkach pracy na danym stanowisku,
 • pierwszeństwo w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • protokół naboru,
 • informacje o wynikach naboru.

2.Kto może być obecnie pracownikiem samorządowym – wymogi stawiane pracownikom samorządowym.

3.Zatrudnienie:

 • pierwsze zatrudnienie w samorządzie,
 • odbycie służby przygotowawczej – kiedy jest obowiązkowa, kto może zostać zwolniony,  regulacje wewnętrzne dotyczące przebiegu służby,
 • ślubowanie,
 • rodzaje umów o pracę,
 • przeniesienie do innej prac lub do innego urzędu.

4.Prawa pracowników samorządowych:

 • wynagrodzenie – składniki wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych i rozliczanie.

5.Obowiązki pracowników samorządowych:

 • podstawowe obowiązki pracownika samorządowego z art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • wykonywanie poleceń przełożonych , podstawy odmowy wykonania polecenia,
 • ograniczenie w wykonywaniu dodatkowych zadań – zakres, odpowiedzialność za naruszenie,
 • składanie oświadczeń: majątkowych, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, informacja o prowadzeniu działalności przez małżonka.

6.Oceny okresowe.

CENA SZKOLENIA

430 zł; cena obejmuje:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe