Pracownik, jako rodzic – urlop macierzyński, macierzyński dodatkowy i rodzicielski

Cel szkolenia : Przybliżenie tematyki związanej z rodzicielstwem tj. obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie nabywania uprawnień rodzicielskich, dokumentowania i naliczania świadczeń z tytułu urlopów macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego.
Cena szkolenia: 1476 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały poszkoleniowe
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-01 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
02-001
Al. Jerozolimskie 81 81

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe