Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Czy wiesz, że…
… Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższonych parametrach?

Cel szkolenia
Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych.

Odbiorcy szkolenia

Osoby mające na co dzień styczność z umowami na dostawy i usługi informatyczne, w szczególności:

-pracownicy jednostek administracji publicznej udzielających zamówień w zakresie IT
– wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na IT
-osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów informatycznych
-specjaliści i prawnicy zajmujący się zamówieniami w branży IT

Po szkoleniu…
Dowiesz się, jak w praktyce przygotować się do procedury uzyskania zamówienia publicznego na rozwiązania IT, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, a także poznasz mechanizmy weryfikacji ofert.

 

TRENER:
Irena Skubiszak – Kalinowska
W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. Przez 3 lata była Arbitrem przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Jest ekspertem zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

 

Prog
ram
  1. Zamówienia w branży IT – wprowadzenie
  • Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne
  1. Specyfika zamówień informatycznych
  • Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT
  1. Prawne aspekty zamówień w branży IT
  • Wprowadzenie
  • Zakres pojęcia „oprogramowania open souce”
  • Rodzaje oprogramowania własnościowego
  • Licencje wolnego oprogramowania
  • Otwarte standardy
  • Przepisy dotyczące zamówień na oprogramowanie
  1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego
  • Rzeczywiste potrzeby zamawiającego
  • Określenie przedmiotu zamówienia IT
  1. Konkurencyjność w IT
  • Obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT
  • Zakaz ustalania preferencji w opisie na zamówienie informatyczne
  • Bezpośrednie oraz pośrednie przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT
  • Zasada uczciwej konkurencji a Rekomendacje Prezesa UZP
  1. Opis przedmiotu zamówienia IT
  • Wprowadzenie
  • Opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP
  • Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT
  • „Produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna
  • Obowiązek określenia parametrów w SIWZ
  • Opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT
  • Konsekwencje wadliwego opisu
  • Możliwość odstąpienia od opisu
  1. Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert
  1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT
  • Określenie obligatoryjnych oraz fakultatywnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie na IT
  1. Kryteria oceny ofert w świetle nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.
  • Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały, orzecznictwo KIO
  • Kryteria oceny ofert – cena i kryteria pozacenowe – wprowadzenie
  • Warunki jakim muszą odpowiadać kryteria oceny ofert
  • Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów
  • Kryteria oceny ofert a opis przedmiotu zamówienia
  • Art. 91 Pzp w brzmieniu sprzed i po nowelizacji
    • najważniejsze zmiany w treści przepisu
    • przyczyny wprowadzonej zmiany
    • konsekwencje legislacyjne
  • Proporcje pomiędzy kryterium ceny a pozostałymi kryteriami
  • Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
  • przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium – „powszechna dostępność” oraz „ustalone standardy”
  • „powszechna dostępność” oraz „ustalone standardy” w praktyce Krajowej Izby Odwoławczej
  • przykłady przedmiotów zamówienia, gdzie skorzystanie z jedynie kryterium cenowego będzie niemożliwe,
  • obowiązek wykazania w protokole postępowania, iż w opisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
  • „koszty ponoszone w całym okresie” a „cykl życia produktu”
  • analiza kosztów życia produktu („Life Cycle Cost” – LCC)
  • tryb zapytania o cenę – czy wyłączenie spod reżimu art. 91 ust. 2a Pzp?
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert – informacje ogólne, orzecznictwo, przykłady
  • kryterium jakości
  • kryterium funkcjonalności
  • parametry techniczne
  • aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne
  • serwis
  • termin wykonania zamówienia
  • koszty eksploatacji
  • Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentowanie oceny ofert w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  1. Tryby udzielania zamówień na IT- informacje ogólne
  • Wprowadzenie
  • Przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony
  • Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny
  • negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna
  • Zamówienia z wolnej ręki w branży IT
  1. Autorska oraz patentowa ochrona rozwiązań z branży IT
  • Autorska ochrona programów komputerowych
  • „Patentowanie” wynalazków o „technicznym charakterze” implementowanych za pomocą komputera
  • Ochrona elektronicznych baz danych
  1. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
  1. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT
  1. Umowy na zamówienie IT – wprowadzenie
  • Nietypowość umów w branży IT
  • Umowy IT jako narzędzie zarządzania ryzykiem
  1. Co należy wiedzieć zanim zawrze się umowę na IT
  • Informacje ogólne
  • Elementy implementacji systemu IT
  1. Struktura dokumentacji transakcji IT
  • Umowa IT jako kompleks umów (w ramach jednej umowy zawierane są umowy wdrożeniowe, licencyjne oraz serwisowe)
  • Konstrukcja umowy na zamówienie IT
  • „Minimum subiektywne” oraz „minimum obiektywne” umowy IT
  • Przepisy bezwzględnie oraz względnie obowiązujące
  1. Przedmiot umowy IT
  • Brak zdefiniowania przedmiotu umowy w kontrakcie,
  • Mechanizmy zmiany przedmiotu umowy – czynności o charakterze analitycznym oraz tzw. wnioski o dokonywanie zmian (Change Request)
  • Oprogramowanie komputerowe jako przedmiot umowy IT – konsekwencje dla zamawiającego oraz wykonawcy przyjęcia programu komputerowego jako utworu
  1. Katalog umów na IT
  • Rodzaje zawieranych umów w branży IT
  • Umowa wdrożeniowa
  • Umowa wdrożeniowa a prawo własności intelektualnej
  • Umowa serwisowa – implementacja oraz korzyści płynące z zawierania umów serwisowych, rodzaje umów serwisowych (serwis interwencyjny oraz serwis regulowany tzw. SLA)
  • Umowa licencyjna – licencja wyłączna, licencja niewyłączna a sublicencja, rodzaje umów licencyjnych dla programów komputerowych
  • Licencja a przeniesienie praw autorskich – podobieństwa i różnice
  1. Czas trwania umowy na IT
  • Licencje na oprogramowania komputerowe
  1. Podwykonawstwo w zamówieniach IT
  1. Odbiór projektu IT
  1. Wynagrodzenie
  • Formuła „wynagrodzenia ryczałtowego” oraz formuła „czas i materiały”
  1. „Sztuka kar umownych” w zamówieniach IT
  1. Rozwiązanie umowy w wyniku jej nienależytego wykonywania
  • Rozwiązanie poszczególnych typów umów IT – wdrożeniowej, licencyjnej, serwisowej – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  1. Rozwiązanie prawidłowo wykonywanej umowy
  • Rozwiązanie poszczególnych typów umów IT w przypadku, kiedy umowa jest wykonywana należycie
  1. Podsumowanie
  1. Dyskusja, zadawanie pytań
Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-12-01 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe