Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w świetle nowelizacji z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji postępowań

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych oraz zmian związanych z nowelizacją Prawa zamówień publicznych 2016.

W PROGRAMIE

  • Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji

 

  • Zamówienia w branży IT – wprowadzenie

 

  • Specyfika zamówień informatycznych

ODBIORCY SZKOLENIA
Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

  • zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)

 

  • wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Trener: Irena Skubiszak – Kalinowska

Trenerka na szkoleniach i warsztatach i wykładowca na studiach. Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kwestiach partnerstwa publiczno – prywatnego.

W latach 1995 – 2000 pracowała jako prawnik, a następnie Partner w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy. W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (Spółka zależna amerykańskiej korporacji NCR  Corporation Ltd.).

PROGRAM:

1. Nowelizacja pzp z 2016 r. – wprowadzenie

2. Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji

3. Zamówienia w branży IT – wprowadzenie

4. Specyfika zamówień informatycznych

5. Prawne aspekty zamówień w branży IT

6. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego – prezentacja nowych regulacji ze wskazaniem praktycznych skutków ich wprowadzenia

7. Konkurencyjność w IT

8. Opis przedmiotu zamówienia IT – jak po nowelizacji prawidłowo go sporządzić?

9. . Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert

10. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT; podstawy wykluczenia – omówienie zakresu wprowadzonych zmian

11. Omówienie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

12. Kryteria oceny ofert

13. Tryby udzielania zamówień na IT w świetle nowelizacji- informacje ogólne, omówienie zmian

14. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – na co zwrócić uwagę?

15. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT

16. Umowy na zamówienie IT – omówienie podstawowych zagadnień związanych z umowami, z uwzględnieniem m.in.

17. Podsumowanie

18. Dyskusja, zadawanie pytań

Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne TUTAJ

Cena szkolenia: 990 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-01-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Golden Floor

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe