Prawidłowy sposób formułowania skargi kasacyjnej

Cel szkolenia i program

 

I. Skarga kasacyjna jako szczególny środek zaskarżenia służący wyłącznie kontroli stosowania prawa.

 

1. Legitymacja do wniesienia skargi.
2. Postępowanie kasacyjne- kontynuacja czy też nowe postępowanie?
3. Rodzaje orzeczeń podlegające zaskarżeniu
4. Relacja pomiędzy art. 3981 kpc i art. 3941 kpc.

 

II. Formułowanie skargi kasacyjnej.
1. Wymagania formalne.
a. pełnomocnictwo do zastępowania strony
b. określenie zakresu zaskarżenia
c. przytoczenie i uzasadnienie podstaw kasacyjnych
d. prawidłowe określenie wniosków skargi ( uchylenie a zmiana )
e. wniosek o przyjęcie skargi i jego uzasadnienie
– istotne zagadnienie prawne
– potrzeba wykładni przepisów
– nieważność postępowania
– oczywista zasadność skargi
2 . Pozostałe możliwe wnioski skargi kasacyjnej
– wniosek o zwolnienie od kosztów
– wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej
– wniosek o wyznaczenie rozprawy
– wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia
3. Zasady określenia wartości przedmiotu zaskarżenia.
a. roszczenie powództwa na podstawie art. 383 kpc,
b. powództwa łączone (o roszczenie majątkowe i niemajątkowe),
c. powództwo główne i wzajemne,
d. połączenie spraw do wspólnego rozpoznania (art. 219 kpc),
e. współuczestnictwo w sporze,
f. zaskarżenie odsetek w skardze kasacyjnej,
g. postepowanie uproszczone a skarga kasacyjna.

 

III. Podstawy skargi kasacyjnej.
1. Ustalenia faktyczne a skarga kasacyjna.
2. Zarzuty naruszenia prawa procesowego.
3. Zarzuty naruszenia prawa materialnego.

 

IV. Granice rozpoznania skargi kasacyjnej
1. Związanie Sądu Najwyższego podstawami skargi
2. Znaczenie wniosków kasacyjnych

 

Prowadzący

 

Sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

 

Cena

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736, 77 PLN brutto).

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 599 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-06-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe