Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 29.08.2014

Opis szkolenia
Główne zmiany dotyczą kluczowych dla prawidłowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zagadnień:

– odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
– wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
– zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich;
– wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
– wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
– zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
– ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
– modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

Cena szkolenia: 2079 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały poszkoleniowe
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-12 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
02-001
Al. Jerozolimskie 81 81

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe