Prof. Jerzy Bralczyk – Sztuka mówienia – o perswazji i manipulacji językowej

I.   Część wykładowa: Sztuka mówienia i perswazja językowa

1.  Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa.

2.  Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo.

3.  Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.

4.  Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum.

5.  Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji.

6.  Granice uczciwej perswazji. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.

II.  Część warsztatowa: Sztuka mówienia w praktyce – zajęcia z użyciem kamery.  

Cena szkolenia: 890 zł netto (+ 23 %VAT) zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-10-23 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Nowy Świat 72
00-330

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe