Profesjonalna asystentka/sekretarka. Warsztat dla zaawansowanych

1. WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE

Komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości,
Utrzymanie prawidłowych relacji z szefem,
Pożądane cechy asystentki
Lista podstawowych oczekiwań szefa
Efektywność w pracy asystentki / sekretarki
Polityka prywatności
Komplementarność funkcjonowania zawodowego
Nastroje i emocje w relacji: przełożony – pracownik

2. BIURO / SEKRETARIAT JAKO CENTRUM KOMUNIKACYJNE

Efektywna komunikacja wewnętrzna
Zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem / sekretariatem
Rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura / sekretariatu
Organizowanie pracy biura / sekretariatu
Organizacja zebrań, spotkań i konferencji

3. TAK JAK SZEF CHCIAŁ, CZYLI SKUTECZNA PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU

Komunikacja a wywieranie wpływu
Sygnały dominacji i podporządkowania, sygnały pozytywnego i negatywnego nastawienia odbiorcy do nadawcy
Perswazja, manipulacja i wpływ
Test stylu negocjacyjnego
Porównanie stylów technik wywierania wpływu (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
Pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności
Gesty wzmacniające i sugerujące
Postawa ciała
Komunikacja werbalna i niewerbalna – sztuka spójnego komunikowania się
Podstawowe techniki wywierania wpływu
Trening zachowań antymanipulacyjnych

4. ETYKIETA BIZNESOWA  I SAVOIR VIVRE

Zasady pierwszeństwa w kontaktach
Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie
Zasady jazdy samochodem i transportu
Ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości
Organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt
Procedencja – zasady ustalania pierwszeństwa
Spotkania towarzysko – służbowe
Delegacje – dobór uczestników delegacji

5. SPOTKANIA I PRZYJĘCIA – ORGANIZACJA I UCZESTNICZENIE

Formy przyjęć i ich miejsca
Zaproszenia
Dobór gości
Stół i nakrycia – instrukcja obsługi
Menu oraz dobór alkoholi i napoi
Oprawa i obsługa
Rola i obowiązki gospodarza i gościa
Aperitif / posiłek / digestif – zachowanie
Błędy w etykiecie i języku stołu

6. CODZIENNY SAVOIR VIVRE

Telefon
E-mail
Telefoniczny savoir vivre
Etykieta
Jak reagować na gafy

7. POWITANIA, POŻEGNANIA, PREZENTACJE – KULTURA DNIA CODZIENNEGO

Znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi
Wizyty oficjalne i nieoficjalne w instytucji
Zasady właściwego powitania i pożegnania gościa
Sposoby witania, podanie ręki – zasady pierwszeństwa
Jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa honorowego?
Kłopotliwy „gość” w instytucie
Sposoby prezentacji
Zasady i wyjątki
Przechodzenie na „Ty”
Zasady używania biletów wizytowych
Tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe

8. BUDOWA WIZERUNKU I DOSKONALENIE IMAGE PROFESJONALNEJ ASYSTENTKI / SEKRETARKI

Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
Komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie
Jak uniknąć gafy
Cmok nonsens i gesty kulturowe
Reakcje fizyczne
Reakcje psychologiczne
Zmiany w zachowaniu

9. OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU?

Reakcje fizyczne
Reakcje psychologiczne
Zmiany w zachowaniu

10.TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH?

Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
Strategia poznawcza
Strategia emocjonalna
Fantazje, myślenie życzeniowe
Współdziałanie z innymi

11.SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM

Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie)
Tłumienie a transformowanie emocji
Identyfikowanie własnego wzorca
Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
Rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
Wyrażanie emocji pozytywnych
Psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
Autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń
Rodzaje oddechu
Praktyka świadomego oddechu
„Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
Techniki relaksacyjne – „Relaksacja przez oddychanie” / „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu

12.TRENING ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJA W PRACY ASYSTENTKI

Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej w zawodzie asystentki
Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu
Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).

Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
Indywidualny feedback na podstawie, którego każda z uczestniczek określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.

 

Cena szkolenia: 1290 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Materiały szkoleniowe
  • Parking
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-01 Adres:

Wisła

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe