Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

1.  Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi Klienta

 • Jakość obsługi Klienta a pozycja urzędu
 • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań Klientów
 • Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb Klientów

2.  Język ciała pracownika

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy
 • Barwa, tembr i natężenie głosu
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi

3. Nawiązywanie kontaktu z Klientem

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamania lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb Klienta
 • Waga klienta – priorytety działań i sposoby ich wyodrębniania
 • Trójkąt potrzeb Klienta w zakresie jakości; Analiza czynników kształtujących zachowania Klienta
 • Uświadomienie Klientowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji

4. Zaspokajanie psychologicznych potrzeb

 • Badanie potrzeb Klienta
 • Jak sprawić aby Klient poczuł się ważny
 • Jak wpływać na pozytywne emocje Klienta
 • Budowanie lojalności i zadowolenia
 • Opłacalność tworzenia dobrych relacji z Klientem

5. Radzenie sobie z Klientem o różnych typach osobowości

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych Klientów
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Cele, diagnoza, dostrojenie do rozmówcy, wpływ, nastawienia
 • Efektywne wywieranie wpływu na osoby o różnych typach osobowości
 • Osobowość pracownika urzędu w kontakcie z Klientem

6. Jak prowadzić rozmowę z Klientem

 • Słuchanie jako fundament dobrej komunikacji z Klientem
 • Konwersacja z Klientem: techniki tworzenia pozytywnej atmosfery dialogu
 • Pytanie Klienta jako sposób na jego otwarcie, zaskarbienie sobie sympatii oraz dotarcie do jego problemu
  • Pytania do Klienta: typy i sytuacje ich użycia
  • Prawidłowe formułowanie i zadawanie poszczególnych typów pytań
 • Inne narzędzia usprawniające efektywną komunikację z Klientem
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Pytania precyzujące
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie, klaryfikacja, odzwierciedlenie
  • Aktywne słuchanie

7. Jak sobie radzić z trudnymi Klientami

 • Przyczyny niezadowolenia Klientów
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Profesjonalizm w radzeniu sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • Radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • Wyjaśnianie obiekcji klienta
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych

8. Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 • Przyczyny powstawania konfliktów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania w konfliktach
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rozpoznawanie emocji Klienta i kontrolowanie własnych emocji
 • Rodzaje asertywności
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

9. Jak zachować postawę asertywną w kontakcie z Klientem?

 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie”?
 • Kulturalne upominanie Klienta
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej,  agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
Cena szkolenia: 1290 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Parking
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-18 Adres:

Wisła

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe