Profesjonalne zamówienia publiczne w systemie ochrony zdrowia

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o służbie zdrowia. Udzielanie zamówień w tej branży jest specyficzne i wymaga odrębnych wyjaśnień.
Uczestnicy szkolenia rozwieją wszelkie wątpliwości związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań na wyroby medyczne, leki, sprzęt medyczny.
W szczególności podkreślone zostanie znaczenie pozacenowych kryteriów wyboru oferty, których stosowanie narzuca ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych.

Program
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Opis przedmiotu zamówienia
Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia
Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
Serwis sprzętu medycznego oraz karetek – zasady postępowania w zakresie usług planowanych (przegląd, konserwacja) oraz nieplanowanych (awarie sprzętu)
Prawo opcji jako instrument porządkujący zamówienia
Pozacenowe kryteria oceny ofert na wyroby medyczne i leki
Właściwy dobór kryteriów oceny ofert: kryteria ekonomiczne, jakościowe, kurtuazyjne
Opis kryteriów oceny
Ustalenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert
Kryteria wymierne
Kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji (macierz porównania parami jako sposób na obiektywną ocenę ofert)
Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert
Ocena występowania rażąco niskiej ceny po nowelizacji
Kiedy należy żądać wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny?
Jak skonstruować wezwanie do złożenia wyjaśnień
Ocena złożonych wyjaśnień i podjęcie decyzji w sprawie oferty
Zmiana umowy w sprawie zamówień publicznych
Pojęcie istotnych zmian
Procedura wprowadzania zmian do umowy wynikająca z art. 144 ustawy PZP
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w ramach klauzuli 357’ k.c.
Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy

Prowadzący

Łukasz  Czaban
•    Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
•    W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
•    Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
•    Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona
jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-05 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe